"Wie werkt is een gelukkiger mens, maar de ene job is de andere niet"

DE KERN

"Wie werkt is een gelukkiger mens, maar de ene job is de andere niet"

Indra Dewitte Foto: Concentra

De voorakkoorden over de belangrijkste doelstellingen uit het Vlaamse regeerakkoord zijn rond. Een van de duidelijkste mantra’s die de vorige regering heeft overleefd, is die van jobs, jobs, jobs. Meer mensen aan het werk als middel om onze sociale welvaart overeind te houden. En er wordt een cijfer op geplakt: de werkzaamheidsgraad moet de komende legislatuur worden opgetrokken tot tachtig procent. Een groei van meer dan vijf procent dus, wat concreet betekent dat ruim 120.000 Vlamingen extra aan de slag moeten.

Ambitieus, al moet er eerlijkheidshalve bij worden vermeld dat dit vooral een uitdaging is voor het federale niveau. De meeste werkgelegenheidsplannen die Jan Jambon en zijn ploeg vrijdag op tafel legden ...

Nieuwe Video's