Paddenoverzet gaat van start

Print
Genk - Op tal van plaatsen worden deze dagen 'paddenafsluitingen' geplaatst. Ze dienen om de padden veilig naar de natte plekken te leiden waar ze hun eieren kunnen leggen. Zo ook op de Hoogzij in Gelieren.

Padden zijn nacht- of schemerdieren en ze voeden zich o.a. met insecten en slakken en zorgen zo voor evenwicht in de tuin en in de natuur. Wanneer het warmer wordt en de vochtigheidsgraad stijgt - dat is meestal in februari en maart - beginnen de amfibieën aan hun voorjaarstrek. Ze trekken naar vijvers en poelen om te paren en hun eieren af te zetten. Daarbij stoten ze op allerlei gevaren en vaak moeten ze een weg oversteken, met het risico om door auto’s overreden worden.

Daarom worden paddenoverzetacties georganiseerd. Aan de 'droge kant' van de weg worden paddenschermen geplaatst. Die leiden de padden naar de amfibieëntunnels die op een aantal plaatsen aangelegd werden, zoals een goede vijfentwintig jaar geleden ter hoogte van het heempark, maar later ook langs de toeristische weg in Bokrijk. Ofwel worden de padden naar opraapplaatsen geleid, waar vrijwilligers ze verzamelen in emmers of korven en overzetten naar de 'natte kant' van de weg. Zo werden volgens tellingen in 2019 ongeveer 200.000 padden, kikkers en salamanders 'overgezet' in Vlaanderen.

Soms zijn die paddenafsluitingen permanent, soms zijn ze tijdelijk. Zo werden onlangs een aantal tijdelijke afsluitingen aangebracht langs de Hoogzij in Gelieren. De padden, die leven in Kattevennen kunnen op die manier verzameld worden en door vrijwilligers overgezet naar de vallei van de Dorpsbeek vanwaar de jonge padden later in het seizoen kunnen terugkeren naar hun woonplek in Kattevennen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio