donderdag 20 februari 2020 - Hasselt
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

“Ik had in de beleidscommissie even het gevoel dat de bevoegde gedeputeerde de natuurverenigingen uitlacht door te stellen dat die 180.000 euro het verschil wel niet zullen maken”, stelt Jean-Paul Peuskens (sp.a).  roger dreesen

Provincieraad

Sp.a en Groen hekelen afvoeren subsidie aankoop natuurgebieden: “Dwaas gedrag”

Hasselt

Woensdagavond heeft een meerderheid in de provincieraad de subsidie voor de aankoop van natuurgebieden afgevoerd. Natuurverenigingen zullen nu zelf 180.000 euro extra moeten inzamelen.

Zaterdag kon u in onze krant al over het ongenoegen lezen van de twee grote Limburgse natuurverenigingen Natuurpunt en Limburgs Landschap vzw. Tot voor kort konden zij samen rekenen op 180.000 euro van de provincie. Vlaanderen vergoedt bij elke aankoop ruim driekwart van de aankoopprijs. Het laatste kwart moeten de plaatselijke afdelingen zelf bij elkaar zoeken. De subsidie van de provincie gaf de verenigingen dus ademruimte.

“Wij vinden het niet kunnen dat het aankoopbeleid van de natuurverenigingen wordt gehypothekeerd”, zegt Jean-Paul Peuskens (sp.a). “Ik had in de beleidscommissie even het gevoel dat de bevoegde gedeputeerde de natuurverenigingen uitlacht door te stellen dat die 180.000 euro het verschil wel niet zal maken. Als je ziet welke moeite deze vrijwilligers doen om gronden te verwerven, dan is dit onbegrijpelijk. Dit bedrag is overigens een habbekrats op het totale jaarbudget van de provincie. Neem uw verpletterende verantwoordelijkheid.”

Geen kerntaak

“Natuurgebieden zijn een Vlaamse aangelegenheid, en dus is dit geen kerntaak van de provincie”, repliceert gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA). “De Vlaamse regering maakt 2,5 miljoen euro extra vrij om natuurgronden aan te kopen. Wij zetten als provincie in op natuurverbindingen en zijn zo complementair aan het Vlaamse beleid. Het jaarbudget voor natuur bedroeg in 2018 4,6 miljoen euro, in 2019 en 2020 is dat 5,3 miljoen euro. We blijven dus wel degelijk investeren in natuur.”

Donderdag in overleg gaan over iets wat je woensdag hebt afgeschaft, dat is idioot en dwaas gedrag. Dat leer je zelfs je kinderen niet aan Jean-Paul Peuskens (sp.a) Provincieraadslid

Donderdag ontvangt gedeputeerde Lambrechts Natuurpunt, begin maart mag Limburgs Landschap op de koffie. “Het is toch logischer dat je eerst in overleg gaat en dan pas beslist en niet omgekeerd”, stelt Johnny Ceyssens (Groen).

“Collega Ceyssens heeft volkomen gelijk, de natuurverenigingen komen umsonst”, treedt Peuskens Groen bij. “Hanteer de juiste chronologie, stel dit punt uit, ga in overleg en breng het in maart op de raad. Maar donderdag in overleg gaan over iets wat je woensdag hebt afgeschaft, dat is idioot en dwaas gedrag. Dat leer je zelfs je kinderen niet.”

Weinig begrip

“Ik geef toe dat er geen overleg geweest is met deze natuurverenigingen. Wij hebben deze beslissing zelf genomen. Het is duidelijk dat de keuze van de deputatie niet op veel begrip kan rekenen, terwijl we toch evenveel blijven uitgeven aan natuurbeleid. En dat is jammer”, besluit Lambrechts.

Met 24 stemmen voor en 5 tegen van sp.a en Groen werd de subsidie voor aankoop van natuurgronden afgevoerd.

Nieuwe Video's