Studenten UCLL brengen nieuwe onderwijscluster tot leven

Print
Hasselt - 10 studenten van Hogeschool UCLL leveren baanbrekend werk voor het Vlaams onderwijs. Ze studeren voor leraar biologie, chemie, fysica, techniek en aardrijkskunde en werkten vanuit hun eigen onderwijsvak 3 interdisciplinaire projecten uit voor de nieuwe onderwijscluster natuur, ruimte en techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Kindsheid Jesu in Hasselt krijgt de primeur. 500 leerlingen gaan een maand lang aan de slag met de ontwikkelde lesmaterialen rond fruit, fietsen en energie. Coördinator Nick van Stappen is erg enthousiast over de samenwerking met student-leraren: “We bekijken momenteel in welke mate we interdisciplinair werken kunnen integreren in andere lessen.”

Ook de toekomstige leraren zien de voordelen van deze aanpak. “De leerlingen ontdekken via een wetenschappelijke methode op eigen houtje waarom zonnepanelen bijvoorbeeld niet naar het noorden worden gericht. Met de ontwikkelde materialen kunnen we experimenteel en interactief met jongeren werken en dat sluit veel beter aan bij de werkelijkheid van de cluster natuur, ruimte en techniek.”

“Het ontwikkelde lesmateriaal is, vanuit de vakexpertise van elke student, op een hoog interdisciplinair niveau uitgewerkt en helemaal afgestemd op de aanbevelingen van het leerplan. Zo kunnen leerkrachten er direct mee aan de slag in hun lessen”, aldus Filip Poncelet, docent chemie. Op donderdag 19 maart is er nog een navorming voor leraren en erna verschijnen alle materialen ook op www.chemieleerkracht.be.

Greet Decin, directeur van de lerarenopleiding, besluit: “We willen samen met het werkveld een antwoord bieden op de vele onderwijsuitdagingen en gaan de komende jaren extra inzetten op de professionalisering en verdiepende kennis van onze studenten, alumni en onderwijspartners. De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons centraal.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio