180.000 euro minder voor de natuur: “Onbegrijpelijke besparing van deputatie”

Natuurpunt/Limburgs Landschap vzw

180.000 euro minder voor de natuur: “Onbegrijpelijke besparing van deputatie”

”De Limburgse beekvalleien zijn nog erg versnipperd. Door al die kleine stukjes te kopen krijgen we een aaneengeschakeld geheel waar ook lichte recreatie mogelijk is. Dat gaat nu allemaal veel langer duren”, zegt Jos Ramaekers. Foto: roger dreesen

Hasselt -

De provincie Limburg heeft in de laatste besparingsronde de subsidies om natuurgebieden te kopen afgevoerd. Concreet betekent dit dat de natuurverenigingen 180.000 euro extra moeten inzamelen. “Onbegrijpelijk. Het hele natuurbeleid in Limburg wordt zo gehypothekeerd.”

Al sinds jaar en dag kunnen de twee grote Limburgse natuurverenigingen Natuurpunt en Limburgs Landschap vzw samen rekenen op om en bij de 180.000 euro van de provincie om gronden aan te kopen. Geld dat ...

Nieuwe Video's