© Felix Bergers

Ludo De Brabander te gast in de Oude Gevangenis

Op dinsdag 4 februari kwam Ludo De Brabander in de Oude Gevangenis spreken. Hij is woordvoerder van de vzw Vrede, en had een verjaardag te vieren: 70 jaar geleden (1949) werd de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede gesticht. Uit deze UBVV ontstond later de vzw Vrede.

Felix Bergers

Het was op uitnodiging van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang dat Ludo De Brabander kwam spreken rond het thema: "Vrede, een kwestie van militairen?".Onder invloed van filosofen als Immanuel Kant zijn er in de loop der jaren regels gemaakt die de organisatie van staten en geweld in goede banen moeten leiden. Het wordt echt tijd om internationaal recht te laten primeren, met aandacht voor de sociale, ecologische en economische oorzaken van gewelddadige conflicten. In deze context stelde Ludo De Brabander zijn nieuwste boek voor: Weg uit Oorlog.De spreker benadrukte de relatie tussen armoede en oorlog. In de landen met een laag inkomen (armste 1 miljard mensen) hebben de inwoners 15 keer meer kans op een gewelddadig conflict dan in de OESO-landen. En omgekeerd zorgt oorlog voor ontwikkelingsproblemen. Uit de mondiale vredesindex blijkt dat welvaart en vrede parallelle curven vertonen.Ludo De Brabander had het ook over het geldverslindend aspect van oorlog en wapens. Het onderhoud van kernwapens alleen al eist onredelijk veel overheidsuitgaven en gaat ten koste van armoedebestrijding.Ludo De Brabander is de zoon van beroepsmilitairen en groeide op in Duitsland.(foto: Jo Ketsman)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio