150 jaar koninklijke harmonie Hoop in de Toekomst Paal

Print

Foto: André Caubergs

Paal

Beringen - Met een academische zitting werd het 150-jarig bestaan van de koninklijke harmonie Hoop in de Toekomst Paal gevierd.

Op 30 januari 1870 werd in een zaaltje van de Paalse school een vergadering belegd voor het oprichten van een muziekvereniging, voor vermaak en opluisteren van festiviteiten. Op het einde van de vergadering, nadat een commissie samengesteld werd, was 'Muzieksociëteit, De Fanfaren van Pael' onder leiding van toenmalig burgemeester Jan Grieten geboren. In 1883 kreeg de fanfare de naam ‘Hoop in de Toekomst’. De harmonie kende een bewogen geschieden, zo waren er onderbrekingen tijdens de twee wereldoorlogen, maar telkens werd met volle moed terug opgestart. Het bestuur bestond in de beginjaren uit leden van het gemeentebestuur, de notabelen en zelfstandigen. Vandaag is dat natuurlijk niet meer het geval.

Wil men ‘samen’ muziek spelen, dan moet je ook repetitieruimten hebben. Dat varieerde van een zaaltje boven in het gemeentehuis tot verschillende dorpscafés. Plaatsen waar tot de jaren 50 geoefend werd rond de stoof. Zaal Havanca en het patronaat waren de volgende repetitieplaatsen om dan eindelijk met de bouw van OC De Buiting een eigen repetitielokaal te hebben. Een bijzondere mijlpaal was het verkrijgen van de titel 'Koninklijke Muziekmaatschappij’ in 1960. Toen Maurice Briers in 1955 het muzikaal heft in handen kreeg, werd de basis voor deze titel gelegd. Het muziekkorps groeide tot meer dan 100 leden en nam deel aan bloemencorso’s, diverse taptoes en optredens in het buitenland. Ook tijdens voetbalwedstrijden van Anderlecht en op de Heizel was de Paalse harmonie een  vaste waarde.

De groep is tegenwoordig wel wat kleiner geworden. De tijden zijn immers veranderd met meer en meer ontspanningsmogelijkheden.  Gelukkig is alles gedocumenteerd, alle verslagboeken van bij het ontstaan tot nu zijn er nog. Maurice Briers heeft een mooi archief bijgehouden. Om deze historiek te verspreiden, gaat men een jubileumboek samenstellen.
Met verschillende andere verenigingen werd onlangs een warm kerstconcert gegeven. De harmonie mocht twee cheques overhandigen. Zo ontvingen Open Hart Paal en Beukenveld, woonvorm voor personen met een beperking, elk een cheque van 250 euro.

Zonder muzikanten geen muziek! Er zijn al honderden muzikanten gepasseerd bij harmonie Hoop in de Toekomst. Sommigen bleven maar even, anderen veel langer. Zo werden 32 verdienstelijke muzikanten gehuldigd voor hun aantal jaren dienst. Romain Reyckers kreeg een gouden medaille voor 50 jaar trouwe dienst als muzikant, maar ook een smaragden plak voor zijn 55-jarig lidmaatschap. Het grootste ereteken was voor Marcel Daniels. Hij is met zijn 60 jaar lidmaatschap de 'diamant’ van harmonie Hoop in de Toekomst Paal. Tot slot werden nog de nieuwe polo's voorgesteld welke alle muzikanten bij de volgende repetitie krijgen. Afsluiten deed hij met iedereen verder buit te nodigen voor en drink welke de gemeente bij dit jubileum aanbood en de harmonie had voor de broodjes gezorgd. Ook kon men verder genieten van een mooie fotopresentatie en van de mooie muziek welke Siebe Doggen bracht op de piano. K. Harmonie ‘Hoop in de toekomst’ Paal ook van paalonline een proficiat en we kunnen alleen maar zeggen het is steeds een fijne samenwerking geweest. AC


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio