Slachtoffers tienerpooiers “slecht geholpen” in opvangtehuis: “Heel bezorgd”

Crisismanager aangesteld om opvang te verbeteren

Slachtoffers tienerpooiers “slecht geholpen” in opvangtehuis: “Heel bezorgd”

N-VA eist een doorlichting “tot op het bot” van een Vlaams opvanginitiatief voor slachtoffers van tienerpooiers. “Zowel de pedagogische als financiële aanpak laat te wensen over. En daar zijn de kwetsbare meisjes die we net wilden beschermen het grootste slachtoffer van”, klinkt het. De Vlaamse overheid beklemtoont dat ze de organisatie al op de vingers tikte.

Het betrokken opvanginitiatief heet Ne(s)t. Het gaat om een pilootproject in Vlaanderen om slachtoffers van tienerpooiers in een huiselijke omgeving op te vangen en weer op het rechte pad te brengen. ...

Nieuwe Video's