“Gratis herstelling bij terugroepactie Volvo, maar ik moet 900 euro betalen”

Probleem terugroepactie

“Gratis herstelling bij terugroepactie Volvo, maar ik moet 900 euro betalen”

Ivo krijgt de onkosten, gerelateerd aan de ‘recallprocedure’ van Volvo, terugbetaald. Foto: Serge Minten

Eind vorig jaar kreeg Ivo Gorissen uit Zonhoven de vraag zijn Volvo terug binnen te brengen, voor een gratis maar dringende ingreep om oververhitting te voorkomen. Ivo’s Volvo had die ingreep evenwel al ondergaan. “Ik zou mijn geld voor dat garagebezoek graag terughebben”, zegt hij.

“In de zomer van vorig jaar ontvingen wij een schrijven van Volvo Belux”, zegt Ivo Gorissen. “De brief was getiteld: ‘Belangrijk bericht betreffende uw Volvo.’

“ ...

Nieuwe Video's