De Lange (komma) Leider van Limburg

DE BIJZAAK

De Lange (komma) Leider van Limburg

Foto: TONY VAN GALEN

De minder belangrijke, maar daarom niet minder interessante weetjes uit het Limburgs economisch bestel. De aangehaalde feiten hoeven niet noodzakelijk op waarheid te berusten.

*** Geween en tandengeknars! Herman Reynders, de Lange (komma) Leider van Limburg, heeft zijn jas officieel aan de kapstok gehangen. Ook De Bijzaak kan dat niet als een bijzaak aan de kant laten liggen ...

Nieuwe Video's