Archiefbeeld.

Archiefbeeld. © DVH

M-decreet leidt tot ongelijke behandeling leerlingen, blijkt uit studie

De ondersteuning op basis van het M-decreet zorgt voor een onevenwicht in de toegekende omkadering, wat leidt tot een ongelijke behandeling tussen leerlingen, tussen scholen en tussen ondersteuningsnetwerken. Dat concludeert een commissie onder leiding van de Antwerpse professor Elke Struyf, die het huidige ondersteuningsmodel tegen het licht hield. De jongste Vlaamse regering besloot in haar regeerakkoord om een nieuw model uit te werken.

Meer over Ben Weyts

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws