© Lizette Budé

© Lizette Budé

thumbnail:
thumbnail:

Nieuwjaarsreceptie parochiale vrijwilligers Bret-Gelieren

Traditiegetrouw werden de vrijwilligers van de parochie Bret-Gelieren uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in parochiecentrum Flèèketaer.

Lizette Budé

Telkens weer is dit een gezellige en hartelijke ontmoeting van een honderdtal vrijwilligers. Of zoals ‘nieuweling’ deken Luc Herbots het achteraf stelde: “Vele warme ontmoetingen, lekkere hapjes en mooie powerpointpresentaties, kortom prima georganiseerd.”Temeer omdat enkele mensen of groepen, die om een of ander reden hun activiteiten stopzetten, ook in de figuurlijke bloemetjes werden gezet als dank voor hun jarenlange inzet.

Vooreerst werd pastoor Tjeu Neyens, die zijn werkterrein op verzoek van de bisschop verlegde naar de federatie Genk-West, bedankt voor zijn aanstekelijk enthousiasme tijdens zijn zes jaar parochieherderschap in Bret-Gelieren. Net als Marie-José Baeken heeft hij zijn steenje bijgedragen en inspiratie geleverd voor de vele gebeurtenissen in de parochie en de wijk.

Ook Jan Houben, die verhuisde naar Zuid-Limburg, werd gevierd omdat hij vele jaren als lid van de parochieraad verschillende taken op zich nam. Hij was een man van woord en daad. Voor de meeste aanwezigen was het verrassende nieuws dat de uitbaters van het parochiecentrum Willy en Nathalie na vijf jaar trouwe dienst elders hun tenten gaan opslaan.

Het laatste dankwoord was voor het Emmauskoor dat helaas bij gebrek aan dirigent hun kerkoptredens moest stopzetten. Op een speciale wijze werden zij met een aangepast lied geëerd.

Als gastspreker en inwoner van de wijk kwam dit jaar burgemeester Dries met een primeur. Namelijk dat de vlaggendansgroep ‘Symbolica’ , waarvan hij nog lid en voorzitter was, de titel “Koninklijke” verkreeg omwille van hun 50-jarig bestaan.

Op zijn beurt dankte Bjorn Cludts, als voorzitter van de vzw Parochiecentrum, de burgemeester nog voor de financiële steun die zij mochten ontvangen van de stad voor de recente renovatie van de Flèèketaer.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio