“Vlaanderen heeft grootste onderwijskloof tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond”

DE KERN

“Vlaanderen heeft grootste onderwijskloof tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond”

De onderwijskansen in Limburg zijn de laatste vijf jaar niet verbeterd. De problemen zijn dezelfde: te veel jongeren in het BSO, te weinig in het ASO, te weinig in het hoger onderwijs, te veel die de school verlaten zonder diploma, en zo kunnen we nog even doorgaan.

LEES OOK. Vijf jaar na de heisa: onderwijskansen in Limburg nauwelijks verbeterd

LEES OOK. Valt Limburgs onderwijs nog te redden? Rector UHasselt zoekt wereldwijd naar oplossingen

Vijf jaar geleden was ...

Nieuwe Video's