St. Anthonius gevierd in Smeermaas

Print

Foto: Arnold Roberts

Lanaken - De viering van St. Anthonius de kluizenaar is altijd op de zondag na de 17e januari. Dat was ook zo in Smeermaas, waar er bijeengekomen werd aan de Kapel langs de Maas. Het weer was uitstekend en daardoor waren er wat meer parochianen komen opdagen.

Diaken Nol ging de aanwezigen voor in gebed en zang en het Limburgs volkslied werd door alle aanwezigen aan het eind van de viering meegezongen. Toepasselijk overigens op deze plaats waar 'de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit'.
Tijdens de bijeenkomst werden door diaken Nol Cardinaels de broodjes van bakker Lambregs en de overheerlijke erwtensoep van Ria Smedts-Huismans gezegend. De diaken gebruikte daarna de kwispel overvloedig bij de zegening van zijn discipelen. Het is al van 1894 geleden dat de kapel een plaats kreeg in de toen jonge kerkgemeenschap Smeermaas. Pastoor Adolf Giot, de eerste pastoor van de parochie St Jozef (sedert 1892), tekende in 1894 de wijding van de kapel op in zijn archief als volgt: "Kapel Van den H. Antonius (kluizenaar) abt. Deze fraaie kapel gelegen op den Olmenberg, op ongeveer zestig meter zuidwaarts van het Kerkhof, werd gebouwd op kosten van den Heer Pieter Bergmans-Lousberg, van Hollansch Smeermaes, oud-Vroenhoven. Zij werd gewijd door den zeer Eerw Heer deken Demal, op 11 september 1894 te 9 uur 's morgens. De titelplaat heeft voor opschrift: 'bIJ sInt antonIUs kLUIzenaar VInDt MensCh en Vee In het geVaar, hULp en VerLIChtIng'.De 9 lindebomen en de 5 eiken bidbankjes rond de kapel werden geplant einde december 1895. De offer der kapel bracht het eerste jaar op ongeveer 125 franken; het 2e jaar ruim 200fr"..125 Jaar geleden in 1895 ging de eerste processie vanaf de parochiekerk daarheen waaraan veeboeren uit de verre omtrek aan deelnamen."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio