België krijgt uitstoot broeikasgassen niet meer omlaag

België krijgt uitstoot broeikasgassen niet meer omlaag

De uitstoot van broeikasgassen in België is in 2018 stabiel gebleven. Het is de vierde stagnatie op rij, na een bijna onafgebroken daling tussen 2004 en 2014, zo blijkt uit de “Nationale inventaris voor broeikasgasemissies” die België vorige week heeft overgemaakt aan de Europese Commissie.

De totale uitstoot van broeikasgassen (zonder “LULUCF”, of het gebruik van land- en bosbouw) bedroeg 118,3 Mt CO2-equivalenten in 2018, zo staat in het rapport. Tegenover 2017 gaat het om een zeer kleine ...