Aangeboden door Jellow

© Unsplash

Waarom als opdrachtgever met freelancers werken: zeven redenen

Freelancers zijn aan een opmars bezig in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven doen er een beroep op. Hun argumenten om dat te doen, zijn divers en vaak gaat het om een combinatie van redenen ook.

Mediahuis Brand Studio

1. Flexibiliteit. Freelancers zijn flexibele werkkrachten: je kan voor kortlopende projecten een freelancer inhuren. De duurtijd van het contract bepaal je zelf en is vaak de duurtijd van je project.Dat kunnen ook diverse projecten zijn. Dat gaat van gespecialiseerde IT’ers tot recruiters tot creatieve beroepen (zoals grafici) of consultants of projectmanagers. Het aanbod aan freelancers is groot en dus op maat van diverse projecten in bedrijven en organisaties. Ook daar zit de flexibiliteit. Maar flexibiliteit staat niet voor vrijblijvend. Is er een bepaald project afgerond, dan keren freelancers in veel gevallen terug voor een ander project.2. Expertise. Met een freelancer haal je meteen ook externe expertise in huis. Een freelancer werkt per definitie ook voor en bij andere bedrijven, waardoor hij een nieuwe en frisse blik kan werpen op de stand van zaken en snel mogelijke verbeteringen kan zien. Op die manier helpt hij een organisatie niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk en soms ook strategisch, vooruit.3. Ervaring: goede freelancers hebben al veel ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven op verschillende locaties, en dit in verschillende werkdomeinen. Maar die ervaring baseert zich normaal gezien altijd op dezelfde expertise. Daardoor blijft een freelancer steeds werken aan zijn skillset, en kan hij de opgedane ervaring toepassen in verschillende situaties.4. Eigen opleiding. Een freelancer zorgt, naast de werkervaring, ook voor zijn eigen opleiding. Voor bepaalde profielen, bijvoorbeeld in IT of in de juridische sfeer, is het namelijk cruciaal om bij te blijven in hun eigen vakgebied.

5. Snel inzetbaar. De bedoeling van een freelancer is dat hij of zij, mede op basis van zijn of haar ervaring en expertise, snel of meteen inzetbaar is. De aanstelling is heel specifiek: voor een bepaald project, dat duidelijk afgelijnd is in tijd en reikwijdte. Freelancers hebben hier ervaring mee. Nieuwe projecten schrikken hen allerminst af. Dat zijn ze gewend.

6. Betaalbaar: afhankelijk van de situatie, opdracht en freelancer is werken met freelancers redelijk betaalbaar, zeker in verhouding tot hun flexibiliteit. Je moet doorgaans bijvoorbeeld geen extralegale voordelen bieden aan deze medewerkers, daar zorgen ze zelf voor.

Ook de betalingen rond sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing, regelen ze zelf. Een freelancer aanstellen, is op vlak van administratie veel eenvoudiger dus.7. Toekomstgericht. De laatste jaren zijn bedrijven alleen maar meer met freelancers gaan werken. En dat is nog maar een begin. Zo wordt er geschat dat in 2027 het grootste deel van de arbeidsmarkt zal bestaan uit freelancers.Kortom, de freelancer wordt de norm en sommige profielen zal je haast alleen nog maar als freelancer kunnen aanwerven. Het lijkt dus belangrijk dat je als werkgever/bedrijf mee bent met deze evolutie.

Op zoek naar de geknipte freelancer voor jouw bedrijf? Gooi je opdracht in de groep opjellow.be >>>