© Jean Pierre Yzermans

750 kleinveedieren verwelkomen prins Raf I

In zaal Nieuwenborgh te Stokkem organiseerde de Bond van Kleinveetelers haar jaarlijkse show. Zevenhonderdvijftig, hoofdzakelijk mannelijke dieren, konijnen, hanen, cavia’s en doffers konden er twee dagen bewonderd worden. De tentoonstelling van ‘Maas en Kempen’ is een begrip in de wereld van kleinveehouders en -kwekers.

Jean Pierre Yzermans

Het welkom in de drie landstalen, in de catalogus laat geen twijfel. Onder de honderdenvijf deelnemers treffen we liefhebbers aan uit alle hoeken van het land. We mogen zelfs van een internationale show spreken, aangezien een handvol deelnemers uit Nederland en Duitsland vertegenwoordigd waren.De twaalfkoppige jury had een volle dag de handen meer dan vol om de 750 dieren te beoordelen. De konijnen, 476 in totaal, waren het sterkst vertegenwoordigd.Het beoordelingspercentage lag zeer hoog en dicht bij elkaar. Het verschil in punten schommelde tussen 91 en 97 %.De tentoonstelling kan als de ‘primula’ der Stokkemer activiteiten beschouwd worden, omdat ze telkens als eerste van het nieuwe jaar de lange lijst van organisaties mag aanvoeren.De deelnemers zijn het eens: stadsfeestzaal Nieuwenborgh is de ideale plek om grootse manifestaties, zowel cultureel als sportief, te organiseren: ruim en overzichtelijk. Verder is ‘Maas en Kempen’ degelijk georganiseerd en bezit ruime, egale expokooien.Tijdens de tweede dag brachten de carnavalprinsenparen met groot gevolg een bezoek, dat door de organisatoren erg geapprecieerd werd.Opvallende verschijning was een Vlaamse reus van 8,600 kg en het luidruchtig gekraai van de hanen. De grote diversiteit van rassen levert een lange reeks van kampioenen. Vermeldenswaardig is dat de hoofdprijs van het Beste Konijn van de tentoonstelling, een Rex (97%) naar Jan Van den Eynde uit Brussegem gaat, op de hiel gevolgd door een Nederlands hangoorkonijn (97 %) van Evens Neel uit Overpelt.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio