Propere Handen: jaarlijkse bijdrage van Belgische voetbalclubs aan clearinghouse bekend

Print
Propere Handen: jaarlijkse bijdrage van Belgische voetbalclubs aan clearinghouse bekend

Foto: Olivier Matthys

De financiering van het clearinghouse, dat vanaf de zomer van 2020 operationeel zal zijn in het Belgisch voetbal, zal gebeuren door jaarlijkse bijdragen van clubs en makelaars. Dat blijkt uit het reglement omtrent tussenpersonen dat donderdag door de Pro League werd gepubliceerd. De profclubs betalen jaarlijks 5.000 euro, makelaars moeten elk jaar 500 euro ophoesten als ze in België zaken willen doen.

Behalve een jaarlijkse ‘acces fee’ houdt het clearinghouse ook een heffing van 0,5 procent in op de vergoedingen die via het clearinghouse aan makelaars worden uitbetaald. De registratie van tussenpersonen is geldig voor drie seizoenen. Nadien kan de aansluiting verlengd worden. De weigering of de intrekking van de registratie is vatbaar voor verhaal bij het BAS.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de verplichte registratie van een makelaar. Hij of zij moet een dossier indienen, waarin bijvoorbeeld het strafblad opgenomen moet worden en een charter moet ondertekend worden. De makelaar is ook verplicht een verzekering af te sluiten die de beroepsaansprakelijkheid dekt, over een ondernemingsnummer te beschikken en een bewijs van gebrek aan fiscale en parafiscale schulden voor te leggen.

Er zijn ook heel wat gronden om een makelaarslicentie in te trekken of te weigeren. Zo mag een speler (zoals bijvoorbeeld Paul-José Mpoku, red.), een scheidsrechter, een clubbestuurder, aandeelhouder of vennoot zijn functie niet combineren met die van de tussenpersoon. Ook de effectieve veroordeling tot misdaad van financiële of sportieve aard (o.a. witwas, matchfixing, doping) en de veroordeling tot een misdrijf ten aanzien van minderjarigen, geeft daar aanleiding toe. Ook een beroepsverbod door de KBVB en FIFA is een geldige reden. Het is tot slot verboden om in de transferonderhandelingen zowel speler als club te vertegenwoordigen. Een makelaar mag ook niet tegelijk de verkopende als de geïnteresseerde club vertegenwoordigen.

Tussenpersonen

Makelaars moeten elk trimester lijsten voorleggen van de spelers en clubs met wie zij zaken hebben gedaan en van de transacties die ze doen. Jaarlijks dienen tussenpersonen hun jaarrekeningen en klantenlijsten te presenteren. En elke keer ze een nieuwe overeenkomst sluiten met een club of speler moet die binnen de tien dagen schriftelijk doorgestuurd worden naar het clearinghouse.

Het clearinghouse, dat gerund zal worden door een voorzitter, een IT-operator, twee juristen en twee bedrijfsrevisoren, verplicht zich ertoe om in het kader van transparantie te rapporteren op zijn website. Zo zal er een wekelijks geactualiseerde lijst van de geregistreerde tussenpersonen gepubliceerd worden. Elk jaar op het einde van maart volgen jaaroverzichten met daarin de transacties waarbij makelaars betrokken waren, de totaalsom van de vergoedingen die zij opstrijken, de totaalsom die clubs hebben betaald aan makelaars en het totaalbedrag aan ontvangen en betaalde transferbedragen door alle clubs.

De commissie die een makelaar opstrijkt zal worden berekend op het totale brutojaarinkomen van de speler over de hele duur van de arbeidsovereenkomst. De voetballer betaalt zijn agent uit in schijven overeenkomstig de voorzien duurtijd van de arbeidsovereenkomst, waarbij er maximaal zes maanden tussen de betalingen mag zitten. De clubs die beroep doen op een makelaar moeten hem vergoeden met een vooraf overeengekomen bedrag, dat forfaitair of procentueel kan zijn. Elke transactie passeert eerst via het clearinghouse. Pas na validatie van de transfer en controle van de registratie wordt het bedrag doorgestort. “Indien er redenen zijn om de betaling te weigeren, zullen de betrokken partijen opgeroepen worden alvorens een beslissing te nemen over de uiteindelijke bestemming van de fondsen”, klinkt het.

Het reglement van tussenpersonen treedt in werking zodra het clearinghouse operationeel is. Dat zou moeten lukken tegen de zomermercato van 2020.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de verplichte registratie van een makelaar. Hij of zij moet een dossier indienen, waarin bijvoorbeeld het strafblad opgenomen moet worden en een charter moet ondertekend worden. De makelaar is ook verplicht een verzekering af te sluiten die de beroepsaansprakelijkheid dekt, over een ondernemingsnummer te beschikken en een bewijs van gebrek aan fiscale en parafiscale schulden voor te leggen.

Er zijn ook heel wat gronden om een makelaarslicentie in te trekken of te weigeren. Zo mag een speler (zoals bijvoorbeeld Paul-José Mpoku, red.), een scheidsrechter, een clubbestuurder, aandeelhouder of vennoot zijn functie niet combineren met die van de tussenpersoon. Ook de effectieve veroordeling tot misdaad van financiële of sportieve aard (o.a. witwas, matchfixing, doping) en de veroordeling tot een misdrijf ten aanzien van minderjarigen, geeft daar aanleiding toe. Ook een beroepsverbod door de KBVB en FIFA is een geldige reden.

Makelaars riskeren boetes, licentie- en registratieverbod

Als makelaars zich niet aan het nieuwe reglement omtrent tussenpersonen en het clearinghouse houden, staan daar stevige straffen op. Dat blijkt uit een lezing van het reglement dat donderdag door de Pro League online is geplaatst. Ook voor clubs, spelers en scheidsrechters zijn sancties voorzien.

Elke inbreuk tegen het reglement kan worden bestraft. De procedure is dezelfde als bij rode kaarten voor spelers. Het is aan het Bondsparket om een vordering in te stellen bij de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Die bepaalt in eerste aanleg de strafmaat. Het is evenwel zo dat het clearinghouse het Bondsparket kan verplichten om actie te ondernemen. In afwachting van de procedure kan het clearinghouse wel al een tijdelijke maatregel nemen, zoals de schorsing van registratie of betaling. Makelaars, spelers en clubs kunnen in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Voor tussenpersonen voorziet het bondsreglement (al dan niet cumulatief) sancties als een waarschuwing of een blaam, boetes tussen 2.500 en 50.000 euro, de schorsing van de registratie, de intrekking van de licentie en het verbod tot registratie voor een bepaalde periode. Een club of speler wiens makelaar geschorst is (of erger), kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen.

Clubs kunnen bestraft worden met een waarschuwing of een blaam, boetes tussen 2.500 en 50.000 euro of in geval van recidive een percentage op de tv-rechten, een transferverbod en verbod op aansluiting en zelfs een puntenaftrek of -handicap. Voor spelers is opnieuw een waarschuwing of een blaam, boetes tussen 2.500 en 10.000 euro en een schorsing voorzien. Scheidsrechters kunnen geschorst en zelfs geschrapt worden als ze de regels aan hun laars lappen. De boetes voor een official gaan van minimaal 2.500 euro tot maximaal 10.000 euro.

Profclubs verplicht om beleid uit te tekenen omtrent omgang met makelaars

Het nieuwe reglement omtrent tussenpersonen, dat geïmplementeerd zal worden in het clearinghouse, verplicht de 24 clubs van de Pro League om een charter op te stellen waarin zij hun werkwijze met betrekking tot makelaars definiëren. Dat maakte de Pro League donderdag bekend.

Via dit “intern beleid” legt een club zichzelf in het bijzonder een limiet op van het aantal voetballers die in de portefeuille zitten van dezelfde makelaar. Zo kan een club zichzelf beschermen tegen te grote invloeden van een tussenpersoon. Denk maar aan de macht die Dejan Veljkovic, spilfiguur in ‘Operatie Zero’, had binnen onder meer KV Mechelen. Om gelijkaardige redenen moet een club ook in het charter opnemen of er al dan niet verder onderhandeld wordt over een speler met een makelaar die reeds is tussengekomen om de hoofdtrainer bij te staan.

Dit “intern beleid” wordt jaarlijks in de maand juni en voor de eerste keer in juni 2020 ter informatie aan het clearinghouse voorgelegd. Club Brugge, RSC Anderlecht en KV Mechelen werkten al zo’n charter uit.