Groen licht voor clearinghouse en reglement tegen malafide voetbalmakelaars: Pro League onderneemt actie na “Operatie Propere Handen”

Print
Groen licht voor clearinghouse en reglement tegen malafide voetbalmakelaars: Pro League onderneemt actie na “Operatie Propere Handen”

Makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat waren de spilfiguren in Operatie Propere Handen

Op de algemene vergadering van de Pro League hebben de 24 profclubs dinsdag hun goedkeuring gegeven aan het reglement dat is opgesteld om malafide makelaars uit het Belgische voetbal te weren. De belangrijkste maatregel is de oprichting van een clearinghouse, dat operationeel moet zijn tegen de zomer van 2020.

In de nasleep van het uitbreken van ‘Operatie Propere Handen’ startte de Pro League eind 2018 een denkoefening om wantoestanden met tussenpersonen in het voetbal aan banden te leggen. Melchior Wathelet, Wouter Lambrechts en Pierre François kregen het mandaat om maatregelen uit te werken. Dat resulteerde dag op dag een jaar geleden in een reeks aanbevelingen, met toen al het clearinghouse als stokpaardje.

Met die adviezen ging de Pro League aan de slag. Na overleg met stakeholders, toetsing aan de bestaande wetgeving en ‘trial and error’ is het wettelijk kader voor een clearinghouse helemaal rond. De Pro League keurde ook een set aan andere maatregelen goed. Zo zal een makelaar een registratieprocedure moeten volgen alvorens hij of zij transfers in België mag regelen. Een voetballer of clubbestuurder mag geen makelaar zijn, want “sommige jobs zijn nu eenmaal incompatibel”. Een makelaar zal geen dubbele rol meer mogen hebben: ofwel vertegenwoordigt hij de speler, ofwel vertegenwoordigt hij de club. De regels omvatten ook duidelijke afspraken omtrent de betaling van commissies, die om de zes maanden moeten gebeuren. De Pro League wilde ook dat de speler voortaan de makelaar zou betalen, maar kreeg die regel er nog niet door.

Via het clearinghouse zal er op die regels toegekeken worden. Er is ook een disciplinair luik in opgenomen, waardoor een club zijn licentie en een voetballer zijn speelgerechtigdheid kan verliezen. “Het reglement is dus niet vrijblijvend”, benadrukt voorzitter Peter Croonen.

Geleid door fiscalisten en juristen

Het clearinghouse is een orgaan dat transfers en geldstromen in onze competitie transparanter en controleerbaar moet maken. Het vehikel zal geleid worden door fiscalisten en juristen. Dinsdag werd het wettelijk kader van het clearinghouse goedgekeurd. Als alles goed gaat, kan het clearinghouse operationeel zijn in de zomer van 2020. De oprichting ervan zal 400.000 euro kosten. “Het is nu een kwestie van opbouwen. Er zal een IT’er gezocht worden die de infrastructuur op poten zijn. Dat doen we in samenwerking met de voetbalbond. Het is namelijk belangrijk dat het clearinghouse compatibel is met de constructies die vandaag al bestaan”, lichtte CEO Pierre François toe.

Vorige maand kondigde de Wereldvoetbalbond FIFA aan zelf ook werk te maken van een reglement omtrent makelaars en zelfs een clearinghouse. “Daar wachten we niet op”, is voorzitter Peter Croonen stellig. “We verwelkomen uiteraard wel alle maatregelen van de FIFA of de wetgevende macht in België om dit kracht bij te zetten.”

Transparantie en ‘good governance’ moeten Belgisch voetbal redden

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, kreeg het mandaat om een actieplan uit te werken om de toekomst van het Belgisch voetbal te verzekeren. Transparantie en ‘good governance’ zijn daarin de sleutelwoorden. “De ingrepen kunnen heel ver gaan, maar zijn nodig om een duurzame, zuivere en concurrentiële competitie te verzekeren.”

Groen licht voor clearinghouse en reglement tegen malafide voetbalmakelaars: Pro League onderneemt actie na “Operatie Propere Handen”
Foto: Photo News

De beslissing houdt op dit moment enkel een intentieverklaring in. “Het Belgisch profvoetbal beseft dat er een noodzaak is om transparanter te worden en maatregelen te nemen die ‘good governance’ implementeren”, legt Croonen zelf uit. “We willen de voetbalsector op een transparante en duurzame manier organiseren. De doelstelling is om een globaal actieplan op te stellen, zodat een eerlijke competitie kan georganiseerd worden, de jeugdwerking van onze clubs gestimuleerd wordt en het Belgisch voetbal tegelijk competitief blijft.”

De Pro League rekent daarvoor op het advies van experts. In principe zouden fiscalist Michel Maus, minister van Staat Johan Vande Lanotte en ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) dinsdag hun eerste voorstellen voorleggen, maar het drietal kreeg zijn rapport niet op tijd klaar. Ze leggen de laatste hand aan de aanbevelingen. Verwacht wordt dat het in februari rond is.

Wat met fiscaal en sociaal gunstregime?

Ook het fiscaal en sociaal gunstregime waar voetbalclubs en -spelers van profiteren, valt onder het actieplan dat Croonen wil uitwerken. Daarover werd dinsdag op de algemene vergadering van de profclubs, die zelf een voorstel klaar hebben, echter niet gesproken.

“We hebben vanuit de politiek vernomen dat er bereidheid is om te overleggen. Dat overleg zal te gepasten tijde plaatsvinden.”