Toekomstvisie landbouw en PC Fruit

Hasselt -

De raadsleden hadden dertig vragen klaar voor gedeputeerde Inge Moors. Zowel Liesbeth Fransen (CD&V), Tine Jans (sp.a), Johnny Ceyssens (Groen) als Koen Ooms (Vlaams Belang) wilden weten hoe de gedeputeerde de toekomst ziet van het Proefcentrum Fruit in Sint-Truiden. “Het PC Fruit geeft onafhankelijk advies aan de fruittelers en voert onderzoek naar nieuwe rassen en vernieuwende teelttechnieken. Dat blijven ook in de toekomst haar kerntaken. Het nieuwe Terroir Ontwikkelingscentrum krijgt een poot bij PC Fruit. In 2020 volgt er een zware investering in milieuvriendelijkere frigo’s, waarin het fruit wordt bewaard. Dat ondersteunen we met 250.000 euro. Daarnaast verhogen we ook de werkingssubsidies met 265.000 euro per jaar, tot 965.000 euro. Voor de hele legislatuur komt dit neer op 5,8 miljoen euro.”

Open Vld-raadslid Marijke Bruninx wil weten of er binnen het Beleidsplan ‘Ruimte Limburg’ een visie komt rond de schaalvergroting van landbouwbedrijven. “Sommige boeren zijn geëvolueerd naar semi-industriële ...