Aangeboden door Ministerie van Defensie

Van conflictgebied tot Brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek:

Wat doen militairen met een medische missie precies?

Print

Foto: © Erwin Ceuppens

Naast de Landcomponent , de Luchtcomponent en de Marine heeft ook de Medische component van Defensie een belangrijke missie te vervullen. Zij bieden namelijk medische steun aan de andere componenten tijdens militaire operaties, opleidingen en trainingen in binnen- en buitenland, én aan de eigen bevolking tijdens nationale hulpacties. Ook jij hebt dus baat bij de medische expertise van onze militairen: lees hier hoe.

Als je aan ‘Defensie’ denkt, denk je waarschijnlijk in de eerste plaats aan de heldhaftige mannen en vrouwen van onze Landcomponent, Luchtcomponent of Marine. Dat is ook logisch, want het zijn hun missies in binnen- en buitenland die het meest zichtbaar zijn en die het vaakst in het nieuws komen. Maar wist je dat Defensie ook een Medische component heeft? Ook al werkt deze component meer achter de schermen, van minder belang is deze zeker niet. De militairen van de Medische component hebben namelijk twee belangrijke opdrachten: enerzijds verlenen ze medische steun tijdens militaire operaties in het buitenland door middel van hulpposten, veldhospitalen en medische evacuaties. Anderzijds leveren ze medische steun aan militaire eenheden in ons land, én aan de eigen bevolking.

Medische ondersteuning tijdens buitenlandse missies

Wanneer onze militairen in het buitenland op missie zijn, moeten ze daar op dezelfde medische ondersteuning kunnen rekenen als in eigen land. Of het nu gaat om een militaire operatie in een conflictgebied, een internationale hulpactie, een opleiding of een training, ook dan is een goede gezondheid en – indien nodig – een correcte verzorging of behandeling cruciaal om de missie tot een goed einde te brengen.

De Medische component zorgt ter plaatse niet alleen voor de eerstelijnshulp en medisch-logistieke bijstand, maar beschikt ook over het nodige materiaal en de middelen om gespecialiseerde ondersteuning te bieden, of om over te gaan tot evacuatie wanneer de situatie daar om vraagt.

De unieke expertise van de Medische component zorgt ervoor dat onze militairen hun missie gezond en veilig kunnen volbrengen, en garandeert op die manier ook – onrechtstreeks – de veiligheid hier bij ons.

Waken over de gezondheid

Niet alleen in het buitenland, maar ook in eigen land heeft de Medische component van Defensie een belangrijke missie. Zo waken zij ook hier dag in dag uit over de gezondheid van onze militaire eenheden, en zorgen ze ervoor dat onze militairen fit en goed voorbereid aan hun opdrachten kunnen beginnen.

Medische expertise is er ook voor jou

De Medische component staat steeds paraat om de Belgische bevolking te helpen. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij rampen of aanslagen, komt de Medische component onmiddellijk in actie om hulp en bijstand te bieden. Voor deze medische ondersteuning werken zij vaak samen met andere partners, zoals de Civiele Bescherming, het Rode Kruis en de brandweer, zodat iedereen zo snel en efficiënt mogelijk geholpen en verzorgd kan worden.

Ook in het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek stellen zij hun medische expertise en middelen ten dienste van de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan het Brandwondencentrum, waar iedereen met verbrandingswonden of verstikkingsverschijnselen terecht kan voor een optimale verzorging.

De Medische component van Defensie is dus niet alleen van onschatbare waarde voor onze militairen zelf. De hele bevolking vaart wel bij hun medische expertise, hun professionele middelen en hun onstuitbare inzet.