Erkende moskeeën in Vlaanderen kregen in 2018 voor 740.000 euro toelagen

Erkende moskeeën in Vlaanderen kregen in 2018 voor 740.000 euro toelagen

Foto: JEFFREY GAENS

De provincies keerden aan de 22 erkende islamitische geloofsgemeenschappen, die reeds de jaarrekening voor 2018 indienden, voor circa 740.000 euro toelagen uit. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Bart Somers op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (VB).

In totaal zijn momenteel 27 plaatselijke erkende islamitische geloofsgemeenschappen erkend, waarvan er vijf tot dusver hun jaarrekening voor 2018 nog niet indienden. De exploitatie- en investeringstoelagen ...