Vlaamse kinderbijslag doorstaat toets Grondwettelijk Hof

Vlaamse kinderbijslag doorstaat toets Grondwettelijk Hof

Foto: Shutterstock

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen verworpen die waren ingediend tegen het nieuwe systeem van kinderbijslag dat sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen in werking is getreden. Ook het systeem dat vanaf 1 januari 2020 in Wallonië werd ingevoerd, blijft overeind.

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor de kinderbijslag. Dat is onder voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hervormd tot het Groeipakket, het nieuwe systeem dat ...

Nieuwe Video's