Aangeboden door Ministerie van Defensie

Dit is waarom ons Belgisch leger buitenlandse missies uitvoert

Heeft een Belgisch leger zin?

Print
Heeft een Belgisch leger zin?

Foto: ©Defensie – Gerben van Es

Met het beeld van gewapende militairen in en rond onze trein- en metrostations, luchthavens en andere openbare gebouwen zijn we ondertussen vertrouwd. Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek leek hun aanwezigheid noodzakelijk. Maar wat doet ons Belgische leger in de Baltische staten, Afghanistan, Mali, Irak of Niger?

Na de aanslagen in Zaventem en Brussel begonnen de militairen aan hun bewakingsopdrachten. Eerst ging het vooral om paracommando’s, later om soldaten uit alle lagen van Defensie. Opmerkelijk was hoe snel we gewoon raakten aan gewapende militairen in het straatbeeld. We begrijpen maar al te goed dat ze ons beschermen tegen mogelijke terroristische dreiging. Maar als we in het journaal beelden voorbij zien flitsen van onze Landcomponent in Mali, Belgische F-16’s die over de Baltische staten vliegen en onze vloot in West-Afrikaanse wateren, weten we het even niet meer: wat doet ons leger daar?

Dreiging van buitenaf

In Mali helpt ons land om plaatselijke strijdkrachten op te leiden. Het Malinese leger levert immers samen met internationale partners een harde strijd tegen extremisme om te vermijden dat er een nieuwe Islamitische Staat ontstaat in de Sahel.

In het Midden-Oosten werden Belgische F-16’s ingezet die luchtsteun boden aan grondtroepen en doelwitten van Islamitische Staat (IS) aanvielen. Op die manier poogt Defensie niet alleen om van deze regio een veiligere plek te maken, maar wil het ook een mogelijke terroristische dreiging voor Europa in de kiem smoren. In de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen stelt Defensie samen met onze NAVO-partners alles in het werk om de bevolking te vrijwaren van Russische dreiging.

Ons leger draagt ook actief bij aan Europese operaties voor piraterijbestrijding ter hoogte van de Afrikaanse kusten. Niet alleen burgerschepen die met levensmiddelen richting Suezkanaal varen worden beschermd, ook onze zeeroutes worden gevrijwaard. Onze economie hangt nu eenmaal voor meer dan 90 procent af van deze vaarroutes.

Veilige wereld voor iedereen

Gemiddeld duizend Belgische militairen worden op dit moment wereldwijd ingezet, meestal in samenwerking met andere internationale partners. Defensie staat immers niet alleen voor vredesondersteunende en vredesopleggende, maar ook voor humanitaire operaties. Onze militairen zijn professionele bruggenbouwers die zowel ingrijpen bij conflicten, helpen bij rampen als de rust doen terugkeren. In landen waar burgeroorlogen zijn, een democratisch bestuur niet bestaat, de economische middelen beperkt zijn of mensenrechten geschonden worden, treedt de Belgische Defensie op. De toestand in die landen, hoe dicht of ver ze ook van ons vandaan liggen, sijpelt immers ook door tot in onze samenleving. Hoe sneller de veiligheid en welvaart daar hersteld wordt, hoe beter ook voor ons land.

75 jaar vrede

Onze grootvaders en grootmoeders van vandaag hebben zelf geen oorlog meegemaakt. Ze kennen enkel de verhalen van hun eigen ouders en grootouders. Na meer dan zeventig jaar vrede in ons land is veiligheid voor ons zo vanzelfsprekend geworden dat je je afvraagt wat het nut van onze Belgische Defensie is. Als militairen oorlogsmunitie opruimen, reddingsacties uitvoeren voor de kust of terrorisme bestrijden vinden we dat evident. Voor activiteiten die eerder indirect impact hebben op onze veiligheid, kunnen we minder begrip opbrengen. Toch zijn ook deze belangrijk om onze vrede, veiligheid en toekomst te garanderen.