Sp.a-voorzitter Rousseau wil strengere straffen voor IS-strijders

Sp.a-voorzitter Rousseau wil strengere straffen voor IS-strijders

Foto: ISOPIX

Voor sp.a moeten er strengere straffen worden uitgesproken voor mensen die gingen vechten in Syrië. “Het is niet normaal dat ze na 5 jaar vrijkomen en dan hier zomaar rondlopen zonder opvolging”, stelt partijvoorzitter Conner Rousseau. Hij wil dat de strafwet wordt aangepast zodat geen verzachtende omstandigheden kunnen worden ingeroepen waardoor een straf van 10 jaar uiteindelijk wordt omgezet naar 5 jaar.

Voor sp.a is de terbeschikkingstelling zeer belangrijk. Het betekent dat een IS-strijder niet zomaar vrijkomt, ook niet op het moment dat hij zijn straf heeft uitgezeten. “We moeten die daders serieus ...

Nieuwe Video's