45 jaar heemkunde en erfgoed in Landen

Print
45 jaar heemkunde en erfgoed in Landen

Foto: Georges Wemans

Landen - De geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen viert zijn 45-jarig bestaan, samengaand met de uitgave van een nieuw boek over de deelgemeenten Ezemaal en Laar, met focus op de plaatsnamen en hun geschiedenis.

Tijdens de academische zitting schetst voorzitter Georges Wemans een beknopt tijdsbeeld van de werking van de vereniging, met blik fixerend op de toekomst. Auteur Paul Kempeneers belicht vervolgens de inhoud van het voornoemde boek. Je verneemt details over het raadsel van de Sint-Jobkapel van Ezemaal, de enclave van Laar, de angst voor vreemde inwijking in de 18de eeuw,…
Ook de waterlopen, de landschapsvormen met bijhorende bossen en de specifieke terreinwoorden genieten de volle aandacht van Kempeneers. Erfgoedwerkers vinden hun gade in het opgelijste gebouwenpatrimonium en wegennet. De talrijke historische teksten kunnen geconcretiseerd worden in klasverband. De historische atlas met 23 kaarten laat een ragfijne lokalisatie van de opgesomde toponiemen toe, dit alles gebaseerd op onberispelijk archivalisch onderzoek. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreide klapper en een reeks nostalgische archiefbeelden over beide dorpen. Het stadsbestuur van Landen zal het eerste gesigneerd boek in ontvangst nemen. Je kan uw boek door de auteur laten signeren.

Vrijdag 13 december 2019, 20 u, Sociaal Huis, Stationsstraat 29A/1 Landen, 2de verdieping. Inschrijving gewenst! Voor alle info over de aanschaf van het boek, surf naar https://www.ghklanden.be of mail/bel naar asevenants@landen.be - 011/88.34.68.

Foto: Paul Kempeneers (auteur) en Georges Wemans (voorzitter).

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio