Bekvechten in de wandelgangen van het parlement: “Extreem-linkse cultuursector”

Jan Jambon (N-VA) nodigt de cultuursector uit om zelf een alternatieve besparing voor te stellen. “Ik wil in debat gaan over een betere opdeling”, zei de Vlaamse minister-president en minister van Cultuur donderdag bij zijn toelichting van de besparingen in de cultuursector in het Vlaams Parlement. In het publiek bevonden zich heel wat bekende gezichten en buiten protesteren honderden mensen uit de cultuursector.

Net voor de toelichting van de beleidsnota Cultuur en de veelbesproken besparingen in de cultuursector in de bevoegde commissie werd de zitting opgeschort. De commissieleden moeten onderling eerst beslissen ...

Nieuwe Video's