Vlaamse regering wil sneller huizen en voortuinen kunnen onteigenen om wegen en fietspaden aan te leggen

Vlaamse regering wil sneller huizen en voortuinen kunnen onteigenen om wegen en fietspaden aan te leggen

De aanleg van een nieuw fietspad sleept nu soms meer dan 15 jaar aan. Daar wil de Vlaamse regering komaf mee maken. Foto: JAA

De Vlaamse regering wil sneller huizen en voor­tuinen kunnen onteigenen om wegen en fiets­paden aan te leggen. Om de druk te verhogen, komt er een einddatum voor de onderhandelingen. “Een dode op een fietspad dat nog niet heraangelegd werd wegens één dwarsligger, dat kunnen we niet aanvaarden”, is de redenering. “Maar dan moet de vergoeding wel billijk zijn”, reageert een advocaat.

Een fietspad is pas echt veilig wanneer het goed afgescheiden is van de weg. Het neemt dan wel meer plaats in dan een moordstrookje. En dus moeten er vaak stukken van voortuinen en velden sneuvelen. Dat ...