© Jobat.be

Bepaal zelf wanneer je werkt

Wie werkt in een systeem waar 24/7 permanentie vereist is, moet heel wat flexibiliteit aan de dag leggen. De onregelmatige uren komen daarbij vaak in conflict met de persoonlijke agenda van iedere werknemer. De ideale oplossing is dat elke collega zelf zijn voorkeur om te werken en om thuis te zijn, kan bepalen. Deze manier van ‘zelf-roostering’ is slechts één van de maatregelen die in het Jessaziekenhuis worden genomen om het welzijn van de medewerkers - en zo ook de kwaliteit van de zorg - te verbeteren.

Kurt Meers

Eerder deze week kon je in deze krant lezen dat de spoedafdeling van het Jessaziekenhuis een cabine heeft aangekocht waarin het personeel gedurende (maximaal) 20 minuten een dutje kan doen. Het past in het beleid van de instelling om de medewerkers alert te houden en zo de patiëntveiligheid te verhogen. Een andere maatregel met dezelfde doelstelling is een herziening van de werktijden.

Zo zijn de artsen overeengekomen dat ze geen shiften van 14 uur meer zullen presteren, maar nog maximaal 9 uur opeenvolgend in de weer zijn. Ze gaan mekaar dus sneller aflossen. Dat heeft praktische nadelen, bijvoorbeeld voor de verplaatsingen, maar dat weegt niet op tegen het verhoogde welzijn van zowel patiënt als professional. Die laatste ziet met de maatregel bovendien zijn work-life balans verbeteren. En dat is op zich een belangrijk aandachtspunt, ook bij de verpleegkundigen.

Weekendwerk

“We introduceren regelmatig nieuwigheden die de werkomstandigheden van onze verpleegkundigen optimaliseren en bijgevolg hun functioneren naar een hoger niveau tilt”, zegt hoofdverpleegkundige Luc Celus. “De mogelijkheid om even uit te rusten in de cabine is daar één van. We zijn de directie erkentelijk dat ze hier mee instemmen, want het gaat om betaalde arbeidstijd.” Een andere maatregel die geïntroduceerd wordt, is het principe van ‘zelf-roostering’.

Het houdt in dat de verpleegkundigen in de toekomst zelf hun uurrooster kunnen invullen. Zowel de uren (ochtend, avond, nacht), de dagen (weekends, woensdagnamiddag…) en de vakantieperiodes (feestdagen, schoolvakanties,…) zullen ze zelf op de planning kunnen aanduiden. Het Jessaziekenhuis heeft hiervoor een nieuw softwarepakket aangekocht.

Lees verder...

>

>

>