Sint-Jan zamelt meer dan 200 kilogram dopjes in voor BCG

Print

Foto: Karolien Meykens

Beringen-Mijn

Beringen - In samenspraak met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren, hebben de leerlingen van de middenschool Sint-Jan een actie opgestart om deze vereniging op een ludieke manier te helpen. Dit initiatief bestaat uit het inzamelen van plastic dopjes. De leerlingen zamelden maar liefst 16 zakken dopjes in, goed voor meer dan 200 kilogram in totaal.

Voor de actie staan op verschillende plaatsen in de school boxen waar de leerlingen hun dopjes kunnen droppen. Afgelopen vrijdag werden deze geledigd en alle zakken verzameld en opgehaald. “In totaal hadden de leerlingen maar liefst 16 zakken verzameld, wat goed is voor meer dan 200 kilogram dopjes”, vertellen Chelsey en Seyfi Can uit 2B5, die het hele schooljaar actief zullen meewerken aan deze actie.

De 1B-klassen kregen een lezing over de werking van het BCG. Hierbij werd de nadruk gelegd op het leven met een visuele handicap en de hulp van een geleidehond, niet op de dopjes. De dopjesactie werd wel kort toegelicht. De spreker gaf ook nog een tip mee: “Soms bestaat de gewoonte om petflessen plat te trappen en de dop er terug op te schroeven om de flessen plat te houden. Maar eventjes later mag die dop eraf, want de fles blijft dan toch plat”, aldus de heer Willy Van Tielen BCG in Tongeren.

Na het verzamelen gaan de dopjes via BCG naar een recyclagefirma en de opbrengst (zo’n 0,29 euro per kg) gaat naar de opleiding van de geleidehonden en naar de algemene werking van het centrum. Van die ingezamelde dopjes worden gerecycleerde, duurzame paletten gemaakt. Verder nog dit: er zijn heel wat dopjes nodig. In 1 kilogram zitten ongeveer 400 dopjes. Er zijn ongeveer 3.400 kilogram dopjes nodig om een goedgekeurde en geschikte pup aan te schaffen. Buiten het feit dat het hier om een edel rasdier gaat, worden er ook nog strenge eisen gesteld aan fysieke kenmerken, net als aan bepaalde karaktereigenschappen. Je spreekt dus echt niet over zomaar even een hondje kopen. Er zijn ongeveer 77.500 kg dopjes nodig om een opgeleide en afgeleverde blindengeleidehond te kunnen financieren. En hier dragen de leerlingen van de middenschool Sint-Jan in Beringen dus hun steentje toe bij.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio