Minister Ben Weyts (N-VA) gaat de strijd aan met (klimaat)spijbelaars

Minister Ben Weyts (N-VA) gaat de strijd aan met (klimaat)spijbelaars

De Vlaamse regering wil "een actief beleid voeren tegen alle vormen van spijbelen", ook tegen de klimaatspijbelaars. Foto: Kristof Vadino

De klimaatspijbelaars konden wel degelijk wegen op het Vlaams regeerakkoord. Zij het niet op de manier waarop ze gehoopt hadden: minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil klimaatspijbelen strenger aanpakken.

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staan drie opmerkelijke woorden over spijbelen. "We voeren een actief beleid tegen alle vormen van spijbelen", staat op bladzijde 24. Tegen alle vormen van ...

Nieuwe Video's