Wetenschappelijk experiment met varkenspoten moet oude crematierituelen helpen verklaren

Wetenschappelijk experiment met varkenspoten moet oude crematierituelen helpen verklaren

Foto: Facebook Crumbel

Vorsers van de VUB, de ULB en de UGent, die onderzoek doen naar crematiepraktijken vanaf de Bronstijd tot de vroege Middeleeuwen, hebben recent experimenten uitgevoerd om te weten te komen of doden in die tijd naakt dan wel gekleed op hun brandstapel terechtkwamen. Met hun experimentele setting willen ze extra data verzamelen, waarmee ze de crematieresten uit bestaande collecties nog beter kunnen analyseren.

Voor het experiment werden vier brandstapels gemaakt, met in drie ervan telkens op een andere plek in het vuur drie varkenspoten. In elk van de brandstapels lag een volledig naakte varkenspoot, eentje ...

Nieuwe Video's