Medisch Centrum St.-Jozef plaatst Babbelbank

Print
Medisch Centrum St.-Jozef plaatst Babbelbank

Foto: Marleen Dullers

Bilzen - Op donderdag 10 oktober (Werelddag Geestelijke Gezondheid) ging in het Medisch Centrum St.-Jozef de officiële inhuldiging door van de ‘Babbelbank’. Een bank om op te zitten en contact te maken, te babbelen, een warme plek. Dit initiatief kwam tot leven naar aanleiding van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.

Het zijn 10 dagen waarin we extra willen stilstaan bij het belang Geestelijke Gezondheid en goede veerkracht. Psychische kwetsbaarheid bevindt zich helaas nog vaak in een taboesfeer. Dit taboe beïnvloedt het leven van mensen met een psychisch lijden en dat van hun naasten. Het heeft invloed op hun herstel, hun terugval, hun welbevinden en hun zelfstigma. Als samenleving moeten we ons hiervan bewust zijn.
We weten dat patiëntenparticipatie en familiebetrokkenheid essentieel zijn om het persoonlijk zorg- en herstelproces te ondersteunen. Maar even belangrijk, en soms zelfs belangrijker, is de nood aan maatschappelijke participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Participeren in de brede en volwaardige zin, net als alle burgers, zonder daarbij de persoonlijke kwetsbaarheden te hoeven verstoppen. De maatschappij trekt nog dikwijls grenzen in het accepteren van en de omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Stigmatisering kan ingrijpend en hardnekkig zijn, maar daarom niet onomkeerbaar. In een eerste fase willen we met de ‘Babbelbank’ symbolisch inspelen op de belangrijke waarde van verbondenheid en participatie met de maatschappij. Gezien worden, steun krijgen van, daar heeft ieder mens behoefte aan.
De Babbelbank krijgt in het Medisch Centrum een vaste plaats, buiten muren of omheining en nodigt mensen uit om een babbeltje te maken en nieuwe contacten te leggen. Om de verbondenheid en participatie te accentueren, richten we één bank met zicht naar het ziekenhuis, de andere met een (open) blik naar de maatschappij. In de volgende fase gaan we net een stapje verder en nodigen we onze omliggende steden en gemeenten uit om ook een ‘Babbelbank’ te plaatsen, waarbij ze een onuitgesproken intentie aangaan om mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te steunen. Een soort van missie waarbij we onze buurt oproepen om ruimte te creëren voor mensen met een kwetsbaarheid zonder dat hun leven daardoor beheerst wordt. De intentie, de verbondenheid met de betrokken steden en gemeenten drukken we uit via éénzelfde embleem. Het ontwerp van dit embleem is een realisatie van medewerkers en ervaringsdeskundigen. Voor de praktische uitwerking mochten we trouwens beroep doen op de leerlingen en leerkrachten van TISJ scholengemeenschap Bilzen, waarvoor dank. Kom zeker eens langs en neem plaats op onze ‘Babbelbank’ waar de groene kleur en de boog verwijzen naar het Medisch Centrum. De liggende acht (infinityteken) duidt op verbondenheid en volwaardig participeren in de samenleving terwijl de spiegel ‘een weerspiegeling’ is van de maatschappij en het face-to-face contact met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.Face-to-face? De ‘Babbelbank’ is dus de ideale plaats om het woord bij de daad te voegen!
U kan de ‘Babbelbank’ vinden in de Abdijstraat 2 bij het Medisch Centrum in Bilzen


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio