© hsb

KUL-rector Luc Sels betreurt besparing op universiteiten

De Vlaamse regering bespaart deze legislatuur 228,4 miljoen euro op universiteiten. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto. Leuvens rector Luc Sels betreurt de besparing. “Het is de vraag of besparen in segmenten, die grote welvaart en cohesie creëren, zich op lange termijn niet tegen zich keert”, aldus Sels in Veto.

Zowel in 2021 als in 2023 worden de zogenaamde ‘kliks’ overgeslagen. Dat zijn bijkomende middelen die worden toegekend bij het behalen van een bepaald aantal studenten. “Concreet krijgen de universiteiten gedurende die twee jaren geen extra financiering , hoewel ze die normaal door een stijging in studentenaantallen zouden verdienen”, aldus Veto. De Vlaamse regering heeft het in dit verband dus niet over besparen maar over ‘het milderen van groeipaden’.

De gevolgen voor de KU Leuven zijn volgens Sels “ernstig, maar niet hopeloos”. Alhoewel er voor de KU Leuven geen risico’s zijn voor de engagementen in het strategisch plan, zullen er wel degelijk effecten zijn op tal van terreinen. Zo zal de besparing voelbaar zijn in de geplande aanwerving van professoren. “We zullen de aanwerving een jaar moeten opschuiven, of met andere middelen overbruggen”. Kleinere universiteiten zullen het wellicht nog moeilijker hebben met de besparingen.

Luc Sels bestempelt de besparingen als “een onverstandige keuze”. “Het hele regeerakkoord legt de nadruk op innovatie. Het is niet evident om een cruciale motor achter die innovatie - de unief via wetenschappelijk onderzoek - te treffen”. Het is nu echter wachten op meer concrete afspraken. De begroting is het resultaat van vier weken werk en het is nog niet allemaal goed doordacht. Wat nu in het regeerakkoord staat, moet nog verfijnder uitgewerkt worden in beleidsnota’s”, aldus de rector.

Meer over KU Leuven