COLUMN: Overbodig?

Print

Reppel

Bocholt - Henri Bots schrijft een column over het dagelijkse leven in Bocholt.

Sorry lezers, ik vermijd in mijn columns politieke standpunten maar nu kan ik het echt niet laten. Soms wordt je geconfronteerd met uitspraken die niet alleen je wenkbrauwen doen fronsen, maar ook je hart even doet stilstaan. Was het een lapsus of een ondoordacht antwoord, feit is dat niemand nog reageerde omdat men vol verontwaardiging en ongeloof verbouwereerd stil bleef zitten.

Onze gemeente geeft een jaarlijkse dotatie aan de Sint-Vincentiusvereniging in Bree. Er werd op de gemeenteraad door de oppositie een verhoging voorgesteld van de gemeentelijke bijdrage. Zoals dat in een democratie gebruikelijk is, wordt hierover gedebatteerd. Men is voor of tegen en uiteindelijk beslist de voltallige gemeenteraad om het punt al dan niet goed te keuren. In zijn repliek vond onze schepen van Welzijn de Sint-Vincentiusvereniging echter overbodig indien de mensen de aangeboden diensten van de eigen sociale dienst ten volle zouden benutten. Dat moet een harde noot geweest zijn om te kraken voor de vele vrijwilligers, ook uit onze gemeente, die wekelijks - sommigen bijna dagelijks - hun vrije tijd spenderen om minderbedeelden te helpen en te ondersteunen. 

Verkoopt het sociaal huis in Bocholt kleding aan zeer lage prijzen? Zorgt ons sociaal huis voor voedselpakketten zodat kansarme gezinnen een degelijke maaltijd kunnen bereiden? Zorgt ons sociaal huis voor speelgoed en boeken voor deze kinderen? Neen toch! Ons sociaal huis levert uitstekend werk. Ze worden daarvoor ook geprezen door de overkoepelde instanties, zeker wat betreft de opvang van de vluchtelingen. De maatschappelijk assistenten en elk lid van het grote raderwerk sociale dienst verdienen absoluut een dikke pluim. Ze hebben aandacht voor de noden van onze inwoners, zorgen voor begeleiding en steun waar nodig. Dat loopt allemaal prima. 

Maar de hulp die de vrijwilligers van de vele Sint-Vincentiusverenigingen bieden, is van onschatbare waarde: een aanvulling van de werkzaamheden van het sociaal huis. Daarom lijkt mij de tussenkomst van onze schepen van Welzijn zo onverwacht. Aan de vele vrijwilligers wil ik deze boodschap meegeven : niet opgeven, jullie doen ook schitterend werk en het zal wel een eenmalige ondoordachte tussenkomst geweest zijn. Althans, dat hopen we.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio