© Jef Gabriels

© Jef Gabriels

© Jef Gabriels

© Jef Gabriels

© Jef Gabriels

© Jef Gabriels

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Een volle zaal voor de Rwandadag

De jaarlijkse Rwandadag in de mooie zaal De Schalm trok weer veel belangstelling. Tijdens een lekker etentje kregen de aanwezigen info over de laatste ontwikkelingen van het project in Kisaro, in het Noorden van Rwanda, bijna vijftig jaar geleden opgestart door broeder Cyriel.

Jef Gabriels

Bijna driehonderd mensen gingen in op de uitnodiging en de zaal zat dan ook afgeladen vol. Vrijwilligers rond de zussen Annie en Martha Reyskens bereidden de maaltijden en andere vrijwilligers, waaronder de leerlingen van het SJIB - die dit jaar op inleefreis trokken naar Rwanda - zorgden ervoor dat alles netjes op tafel kwam en dat niemand dorst hoefde te lijden.Gerard Moerman, coördinator tussen het Genkse comité en de Rwandese ngo en neef van broeder Cyriel lichtte toe wat er het voorbije jaar weer allemaal gebeurde en dat is heel wat. In het landbouwcentrum van Kisaro kende men een fantastische aardappeloogst en verveelvoudigde het aantal varkensslachtingen; de beroepsopleiding was heel succesvol en men kocht een nieuwe lichte vrachtwagen aan. In de omgeving van het centrum werden tientallen regenwaterputten gebouwd. Een nieuwe kleuterschool werd neergezet in Gitatsa en enkele boerderijtjes gebouwd voor jonge boeren. Momenteel wordt de basisschool van Murama volledig vernieuwd, dat is de allereerste school die broeder Cyriel destijds bouwde. De activiteiten in het landbouwcentrum zelf brengen genoeg op om alle kosten te dragen, de bijdrage die uit Genk en elders in Vlaanderen komt wordt vooral gebruikt om sociale infrastructuur uit te bouwen in de omgeving. De opbrengst van deze Rwandadag gaat overigens naar de vernieuwing van de school van Murama.Zo krijgt het werk van broeder Cyriel van Bokrijk, broeder van de christelijke scholen en in 2015 overleden desondanks een heel mooi vervolg.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio