4 misverstanden over architecten

Print
4 misverstanden over architecten

Foto: Jobat.be

Geen huizen of grote bouwprojecten zonder architect, en toch wordt hij of zij als we het over de bouw hebben wel eens over het hoofd gezien. We zetten de vier grootste misverstanden over het beroep van architect op een rijtje.

Misverstand 1: architect is geen (vooraanstaand) vrij beroep

Als we het over vrije beroepen hebben, denken we in eerste instantie aan artsen of advocaten. Al zitten die in ons land qua verspreiding als vrij beroep in lijn met de architecten. Bijna 1 op de 10 vrije beroepers in België is architect, blijkt uit recente cijfers van HR-dienstverlener Acerta en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

De voorbije vier jaar groeide het aantal architecten dat actief is in vrij beroep met ruim 7 procent. Daarmee is architect het vijfde snelst groeiende vrij beroep in België. ‘Zo zijn er bijvoorbeeld meer architecten in vrij beroep dan landmeters of notarissen’, bevestigt Els Schellens, director operations starters en zelfstandigen bij Acerta.

Misverstand 2: architect word je na enkele jaren ervaring

De gemiddelde leeftijd waarop een architect met zijn zelfstandige activiteit start is 28 jaar. Voor een vijfjarige studie gevolgd door een verplichte tweejarige stage is dat vrij snel. Ter vergelijking: zelfstandige consultants kiezen er vaak voor om eerst wat ervaring op te doen in een bedrijf, waardoor hun gemiddelde startleeftijd op 39 jaar ligt. Maar architecten wagen de sprong naar zelfstandigheid dus al veel eerder.

Misverstand 3: er zijn evenveel mannelijke als vrouwelijke architecten

Over alle vrije beroepen is er in ons land gemiddeld een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Maar bij architecten is dat (nog) niet het geval. Vorig jaar telde het RSVZ 5.263 vrouwelijke architecten tegenover 8.915 mannelijke, een verhouding van 37 procent vrouwen op 63 procent mannen.

De mannelijke architecten zijn dus ruim in de meerderheid, al lijkt de inhaalbeweging door vrouwen wel ingezet: vijf jaar geleden was 34 procent van de zelfstandige architecten vrouw, in 2018 was dat dus al 37 procent.

Lees verder:

> 

> 

>