Jo en Hilde in Hasselt

Jo en Hilde in Hasselt
Hasselt -

Jo Nijs (38) uit Hasselt, zelfstandige.

Hilde Jans (37) uit Hasselt, bediende.

Kinderen: Gitte ...

Nieuwe Video's