© BELGA

Daar gaan we weer: middenvelder KV Kortrijk stapt naar rechtbank en vraagt recht om competitie te laten stilleggen

Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is vrijdag het kort geding behandeld dat voetbalspeler Faïz Selemani heeft ingesteld tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De aanvaller van KV Kortrijk sleept de voetbalbond voor de rechter omdat die hem niet speelgerechtigd wil verklaren na z’n contractbreuk bij Union. Hij eist een dwangsom van 25.000 euro per dag en vraagt het recht om de hele competitie stil te leggen. Volgens de advocaat van Faïz Selemani is het geschil begonnen toen Union weigerde in te stemmen met een transfer van de speler naar KV Kortrijk.

“Toen mijn cliënt zich op 14 augustus dan meldde op de training, werd hem de toegang tot het trainingsveld ontzegd en moest hij zijn kastje in de kleedkamer leegmaken”, pleitte meester Grégory Ernes. “Zijn werkgever ontzegde hem dus het recht zijn job uit te oefenen, waarop mijn cliënt zijn contract verbroken heeft op grond van een zware fout. Dat maakte van hem een vrije speler, waarna hij een contract tekende bij KV Kortrijk. Dat is ook betekend aan de KBVB.”

Volgens de advocaat is het nu aan de KBVB om de speler speelgerechtigd te verklaren maar weigert de KBVB dat te doen. “Ze baseert zich daarvoor op haar reglement dat zou inhouden dat een speler pas speelgerechtigd is als de arbeidsrechtbank of de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar geoordeeld hebben dat er inderdaad sprake was van een zware fout. Dat reglement gaat tegen de wet in. Wij weigeren ook naar die Arbitragecommissie te stappen omdat dat een orgaan is van de KBVB, die de belangen van de clubs verdedigt, en die commissie er dus geen belang bij heeft mijn cliënt gelijk te geven.”

Het KBVB-reglement voorziet ook dat een speler die zijn contract eenzijdig verbreekt zonder dat er sprake is van een zware fout, niet meer tijdens dezelfde competitie in dezelfde afdeling voor een andere club mag spelen, aldus de advocaat. “Ook dat is onwettig, zoals blijkt uit enkele rechterlijke uitspraken, en bovendien speelt KV Kortrijk niet in dezelfde afdeling als Union.”

“De KBVB kan een speler eenvoudigweg niet speelgerechtigd verklaren”, pleitte meester Audry Stévenart voor de KBVB. “Het zijn de clubs die zelf moeten nakijken of een speler speelgerechtigd is volgens de criteria die vastgelegd zijn in het reglement. Als een tegenstrever meent dat een bepaalde speler niet speelgerechtigd was, kunnen ze daarvoor klacht indienen. Zelfs als Faïz Selemani voor deze rechtbank gelijk zou krijgen, kunnen tegenstrevers van KV Kortrijk nog altijd aanvoeren dat hij niet speelgerechtigd is.”

Volgens de KBVB probeert de speler de wettelijke regels te omzeilen met zijn kortgeding: “Hij had via de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar snel duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of het om een zware fout ging. Die commissie is onafhankelijk en paritair samengesteld. Maar het lijkt er eerder op dat meneer Selemani het incident van 14 augustus in scène heeft gezet. De weken voordien was hij zogezegd geblesseerd maar daagde hij niet op voor medische onderzoeken, en op 13 augustus had hij bewust een training gesaboteerd. Het is daarop dat de club heeft gereageerd.”

De rechtbank kondigde aan zo snel mogelijk uitspraak te doen, zonder zich vast te pinnen op een datum.