© BELGAIMAGE

Files kosten ons land jaarlijks 2,3 miljard euro: Federaal Planbureau legt kilometerheffing weer op tafel

Een plan om rekeningrijden in te voeren lag vijf jaar lang op de tafel van de Vlaamse regering. Tot minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het een maand voor de verkiezingen begroef, omdat er “geen draagvlak” voor zou zijn. Nochtans kan ons land tot 2,3 miljard euro welvaartswinst per jaar boeken, mochten de transportbelastingen beter aansluiten bij de externe congestie- en milieukosten die de verplaatsingen veroorzaken – volgens het principe ‘de gebruiker betaalt’. Dat heeft het ­Federaal Planbureau berekend in een nieuwe studie die vandaag verschijnt.

Korneel Delbeke

Meer over Kilometerheffing

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws