Aangeboden door Volkswagen

© iStock

Zo kunnen Belgen elk jaar levens redden

Elke dag worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand. Een betere kennis van eerste hulp kan hun overlevingskansen fors doen stijgen.

Mediahuis Brand Studio

Als iemand een hartstilstand krijgt buiten het ziekenhuis, is de kans op overleving niet erg hoog. Die overlevingskans stijgt echter fors als er iemand meteen eerste hulp kan verlenen. Onmiddellijk starten met reanimatie kan de overlevingskansen verdubbelen tot verviervoudigen. Als je binnen de 3 tot 5 minuten een AED (automatische externe defibrillator) gebruikt, stijgt de overlevingskans zelfs tot 70% ! Reden genoeg dus om een opleiding eerste hulp te volgen: je kan er echt levens mee redden.

Belg overschat eigen kennis

Volgens een enquête van het Rode Kruis geloven de meeste Belgen dat ze weten wat ze moeten doen in noodsituaties zoals een hartstilstand, een hevige bloeding of een snijwonde. Daarmee overschatten ze echter hun eigen kennis. Uit tests van het Rode Kruis bleek dat meer dan een derde eigenlijk niet goed wist hoe ze eerste hulp moesten verlenen. Vooral bij snijwonden en hevige bloedingen overschatten mensen hun eigen kennis. De meerderheid van de mensen volgde ooit wel een cursus eerste hulp in de jeugdbeweging of op het werk, maar is eigenlijk vergeten wat daarin aangeleerd werd.

Kennis verandert

Ook al heb je ooit een opleiding eerste hulp gevolgd, het kan geen kwaad om je kennis regelmatig op te frissen. Er gebeurt immers veel wetenschappelijk onderzoek naar eerste hulp. Op basis van de resultaten worden de richtlijnen voor eerste hulp soms aangepast. Bij reanimatie bijvoorbeeld is de klemtoon op mond-op-mondbeademingen wat afgezwakt; hartmassage om de bloedsomloop gaande te houden is veel belangrijker gebleken. Als je geen mond-op-mondbeademing kan of wil geven, moet je dus borstcompressies blijven toedienen tot de hulpdiensten het van je overnemen. Iets doen is sowieso altijd beter dan niets doen.

Volkswagen biedt initatiesessies eerste hulp

Om meer Belgen eerste hulp te leren, start Volkswagen dit najaar de campagne Rescue Drivers. Het grootste automerk van België biedt zijn Volkswagen-bestuurders een gratis initiatiesessie “eerste hulp” aan, ’s avonds of in het weekend.

Voor het project Rescue Drivers werkt Volkswagen samen met Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique. "Voor ons is veiligheid meer dan louter de uitrusting van onze wagens", zegt Jean-Marc Ponteville van Volkswagen. "Ook de bestuurders van een Volkswagen kunnen een actieve rol spelen als het op veiligheid aankomt, in de wagen en daarbuiten."

Wil je leren hoe je zelf eerste hulp kan verlenen? Dit najaar biedt Volkswagen gratis initiatiesessies aan. Op één avond leer je hoe je hartmassage toedient, hoe je een AED gebruikt, hoe je verstikking voorkomt en hoe je bij een ongeval gewonden de eerste zorgen toedient. De sessies vinden plaats bij een Volkswagen-concessiehouder bij je in de buurt en staan open voor alle Volkswagen-bestuurders. Schrijf je hier in.