Rechtbank beslist: leerlinge mag hoofddoek dragen in Leuvense GO!-school

Print
Rechtbank beslist: leerlinge mag hoofddoek dragen in Leuvense GO!-school

Themabeeld Foto: Joost De Bock

De rechtbank van eerste aanleg in Leuven heeft het algemeen verbod op levensbeschouwelijk kentekens in een Leuvense school van gemeenschapsonderwijs (GO!) vernietigd. Zo komt het algemeen verbod van het GO! nog meer onder druk te staan.

Een leerling van een Leuvense school dagvaarde haar eigen schoolbestuur en het GO! omdat ze op school geen hoofddoek mag dragen. “Voor mijn cliënte is het dragen van een hoofddoek een essentieel element van het belijden van haar godsdienst”, zei Evelyne Maes (Curia), de advocaat van de leerling nog dit weekend in De Standaard. Volgens Maes werd de vrijheid van godsdienst geschonden. De rechter volgt die redenering en vernietigt daarmee het hoofdoekenverbod in de Leuvense GO!-school, omdat er geen specifieke omstandigheden werden vastgesteld die een verbod rechtvaardigen.

Het hoofddoeken verbod in het GO! is ondertussen een lange juridische saga geworden. Op 1 februari 2013 gaf het GO! zijn scholen de opdracht om een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in hun reglement op te nemen. Enkele leerlingen trokken naar de Raad van State om dat verbod aan te vechten. De Raad van State vernietigde het verbod in de scholen, maar kon zich niet uitspreken over de algemene rondzendbrief van het GO!. Daardoor kon het GO! het algemene verbod handhaven, wat ze tot op vandaag de dag nog steeds doet.

Leerlingen uit Maasmechelen trokken daarop naar de burgerlijke rechtbank van Tongeren. Die oordeelde, op basis van het arrest van de Raad van State, dat het verbod een schending van de godsdienstvrijheid inhield. Het GO! ging in beroep. Die zaak is nu hangende bij het Hof Van Beroep in Antwerpen.