maandag 19 augustus 2019 - Nieuws
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

“De verkoop van peren- en appelbomen daalt jaar na jaar. Daarom zoeken wij alternatieven, waaronder de pruimenteelt”, zegt Peter Durlet. JCr

Fruitsector hoopt de crisis te bedwingen met pruimenteelt

Sint-Truiden/Nieuwerkerken

Donkere wolken vormen zich boven de fruitsector. De opeenstapeling van extreme natuurfenomenen met daar bovenop de Ruslandboycot, dwingt de telers te diversifiëren. Momenteel wordt uitgekeken naar nicheteelten zoals pruimen, abrikozen en blauwbessen. “Diversificatie is een belangrijke factor om de huidige crisis te verslaan”, stelt Inge Moors, voorzitter van PC Ffruit en gedeputeerde voor landbouw. “Wij trachten telers te begeleiden in de opstart, gedeeltelijke omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar deze nicheteelten.”

Het Proefcentrum voor Fruitteelt in Kerkom voert op twee percelen onderzoek naar o.a. Japanse en Europese pruimenrassen. “Naast het onderzoek maken we een economische analyse: de kosten van de aanplant, de kosten van de teelt, de arbeidsbehoefte in het seizoen en een studie van de prijsevolutie van de importproducten”, stelt Dany Bylemans, algemeen directeur van PC Fruit. De onderzoeksresultaten van deze proeftuinen worden per teelt gebundeld in overzichtelijke gidsen voor de fruittelers.

Diversificatie

Tot eind jaren negentig werden er veel meer pruimen geteeld in Haspengouw, maar geleidelijk verminderde de aanplant. “Gezien deze daling is PC Fruit in 2004 gestopt met het onderzoek naar pruimenteelt. In de daaropvolgende jaren daalde het areaal pruimen verder tot amper nog 25 ha in 2017. Vandaag is er in de handel opnieuw vraag naar Belgische pruimen. Ook in de buurlanden zien we dat de pruimenteelt in de lift zit. Daarom zijn we opnieuw gestart met het onderzoek in functie van diversificatiemogelijkheden. We zien ook dat het areaal stilaan weer groeit. Ondertussen tellen we 35 ha pruimenplantages in ons land”, zegt Jef Vercammen, directeur proeftuin pit- en steenfruit van PC Fruit.

JCr

Proefplantage 

Boomkwekerij Depa Fruit uit Nieuwerkerken startte vier jaar geleden met een proefplantage voor pruimenteelt. “Omdat de verkoop van peren- en appelbomen jaar na jaar achteruitgaat, zoeken wij naar alternatieven. Een daarvan is de pruimenteelt. Wij hebben een 50-tal rassen uit alle hoeken van de wereld aangeplant waaruit wij een zestal rassen selecteerden voor verkoop. Intussen hebben een 12-tal telers al bomen aangekocht”, zegt zaakvoerder Peter Durlet.

Onze pruimen zijn wat kleiner maar sappiger en smaakvoller. Hopelijk willen supermarkten onze Belgische pruimen als lokaal en duurzaam product in de rekken leggen Fruitteler Kris Wouters

Het fruitbedrijf van Kris Wouters in Rummen werd al met 2 ha pruimenbomen uitgebreid. “Wij hadden twee opties: kiezen voor conferenceperen, met 90% kans er nooit een cent aan te verdienen, of het risico nemen met het planten van pruimenbomen. Onze eerste oogst vorig jaar was goed voor 4000 kg. Het is gedeeltelijk verkocht aan supermarkten, maar ook op de veiling. Het is nog te vroeg om al te oordelen of de pruimenteelt een succes is. Wij hebben geselecteerd op de smaak om de concurrentie aan te gaan met de zuiderse landen. De pruimen die vandaag in de supermarkten liggen, komen uit Frankrijk, Spanje of overzeese gebieden. Het zijn dikke pruimen maar zonder smaak. Onze vruchten zijn wat kleiner maar sappiger en smaakvoller. Wij hopen dat de interesse van de supermarkten zal toenemen en dat ze de Belgische pruimen als lokaal en duurzaam product in de winkelrekken leggen”, besluit Kris. Vandaag, maandag, organiseert PC Fruit een infovergadering voor fruittelers.

Jef Vercammen, directeur van PC Fruit, en Peter Durlet, zaakvoerder Depa Fruit. Het Belang van Limburg

Nieuwe Video's