dinsdag 13 augustus 2019 - Nieuws
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

Het bedrijf ligt in landbouwzone in Gors-Opleeuw, vlakbij de grens met Wellen. Jozef Croughs

Extra geurstudie toegevoegd aan dossier Loonse megastallen

Borgloon

In het dossier van de uitbreiding van het landbouwbedrijf van de familie Haesen-Hargot is een nieuwe geurstudie besteld, en volgt er vanavond ook een nieuwe infovergadering. De commotie rond het bedrijf gaat nog steeds niet liggen.

Het bedrijf van de familie Haesen-Hargot ligt in een landbouwzone in het Loonse Gors-Opleeuw, aan de Haagsmeerstraat op de grens met Wellen. “Al meer dan 26 jaar is dat zo, en er waren nooit klachten. Tot onze overbuur plots aanstoot nam aan ons bedrijf”, zegt Jean-Paul Haesen. “Hij woont er nog maar pas en was perfect op de hoogte dat er aan de overkant van de straat een landbouwbedrijf lag, in landbouwzone nota bene. Sinds die dag heeft blijkbaar plots de hele buurt last en geurhinder van ons bedrijf.”

180.000 kippen

De protesten staken vrijwel meteen de kop op toen in november vorig jaar bekendraakte dat het bedrijf uitbreidingsplannen had. Er zouden twee varkensstallingen en een kippenvetmesterij van 180.000 dieren bijkomen, een plan waarvoor de gemeente Borgloon destijds een voorwaardelijk gunstig advies afleverde.

In februari kwam er echter minder goed nieuws voor de landbouwfamilie, toen de provincie de kippenstal niet toeliet. De varkensstallen mochten wel. De provincie baseerde zich op ongunstig advies van de Vlaamse milieudienst, gebaseerd op de strenge normen voor de emissie van ammoniak, voor geuroverlast en voor fijn stof. “Dat advies kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen”, zegt gedeputeerde Inge Moors, bevoegd voor de omgevingsvergunningen.

Het bedrijf is daarop in beroep gegaan bij de minister, die nu de knoop moet doorhakken. Daarom werd nu ook een nieuwe studie toegevoegd aan het dossier.

Het gemeentebestuur geeft vanavond ook een verplichte informatievergadering waar de experts van het bedrijf uitleg geven over de uitbreidingsplannen. “De beroepsprocedure in verband met de vorige aanvragen is nog lopende. Het gaat hier om een extra toegevoegde studie omtrent de geuremissienormen die wij aan het dossier hebben toegevoegd. Dat is alles, maar wij zijn verplicht om een infovergadering te geven”, zegt Jean-Paul Haesen. 

“Landschapskanker”

Volgens Ronald Jacobs, medewerker van Natuurpunt uit Geetbets, hebben meer dan tachtig gezinnen in de buurt last van geur en fijn stof volgens de berekeningen van het milieueffectenrapport. Natuurpunt verzet zich al langer hevig tegen de “megastallen” in Zuid-Limburg. “De impact op de vlakbij gelegen natuurgebieden zoals het Bellevuebos is – ondanks de duizenden varkens en 180.000 kippen – volgens de aanvrager verwaarloosbaar. Maar bedrijven als deze betekenen niet alleen een aantasting van het klimaat, maar ook een aanslag op de landbouw”, zegt Jacobs. “Wie de huidige inplantingsgolf in de open ruimte ziet moet zich toch vragen stellen. Geen uitbreiding maar een verwijdering van deze landschapskanker zou op het agenda moeten staan”, aldus Jacobs.

Jos Ramaekers, coördinator van Natuurpunt Limburg, wil niet reageren voor hij het volledige dossier heeft kunnen inkijken.

Tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10 september kan de aanvraag worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de stad. De infovergadering vindt vanavond plaats om 18 uur in het stadhuis van Borgloon.