Historisch lage stand van grondwater en waterlopen

Historisch lage stand van grondwater en waterlopen

Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit de meeste onbevaarbare waterlopen. Ze kunnen wel gezuiverd rioolwater ophalen bij vestigingen van Aquafin. Foto: Jozef Croughs

Hasselt -

Zeventig procent van de meetlocaties in Vlaanderen kampen met historisch lage tot zeer lage grondwaterstanden. Met onze natuurlijke waterlopen is het nog erger gesteld. Daar is de toestand in vijftig jaar nog nooit zo erg geweest.

Uit de grondwaterstandindicator van 24 juli - dus vlak voor de hittegolf - blijkt dat slechts een kwart van de grondwaterpeilen normaal is voor de tijd van het jaar. In ongeveer 70 procent van de locaties ...

Nieuwe Video's