© Jozef Croughs

Historisch lage stand van grondwater en waterlopen

Zeventig procent van de meetlocaties in Vlaanderen kampen met historisch lage tot zeer lage grondwaterstanden. Met onze natuurlijke waterlopen is het nog erger gesteld. Daar is de toestand in vijftig jaar nog nooit zo erg geweest.

Mark van Luyk

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws