© Photo News

“Staatskas verliest inkomsten door hogere accijns op frisdrank”

De hogere accijnzen op frisdrank -sinds 2015 zijn die meer dan verdrievoudigd- brengen de overheid niet meer maar minder geld op. Dat beweert althans sectorfederatie VIWF (koninklijk verbond van de industrie van waters en frisdranken, red.) Volgens de belangenorganisatie verliest de staatskas meer dan 40 miljoen euro: aan btw, verpakkingsheffing en accijnzen.

Een verklaring ligt bij het feit dat de Belg zijn water en frisdrank meer in het buitenland koopt, waar dezelfde producten soms de helft goedkoper zijn. Vorig jaar werd volgens marktonderzoeksbureau GfK zo voor 91 miljoen euro aan water en frisdranken over de grens aangekocht. Dat is ruim 15 procent meer dan in 2017.

“Niet toevallig heeft de regering op 1 januari 2018 de accijnzen op frisdranken bijna verdubbeld tot 11,92 cent per liter (...) De accijnsverhoging was verantwoordelijk voor een inflatie van 6,6 procent voor de categorie frisdrank”, aldus VIFW. De sectororganisatie roept de regering dan ook op om haar fiscale beleid te herzien. Dat zou goed zijn voor de consument -die zijn koopkracht ziet stijgen- én voor de bedrijven uit de sector, die opnieuw competitief kunnen blijven, klinkt het.

De VIWF vertegenwoordigt 22 bedrijven die in totaal ruim 3.500 mensen tewerkstellen.