PS en Ecolo vragen Waalse parlementsleden om hun project te beoordelen

Print
PS en Ecolo vragen Waalse parlementsleden om hun project te beoordelen

Foto: Photo News

De PS en Ecolo hebben vrijdagavond aan alle parlementsleden van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap twee documenten toegestuurd die als richtsnoeren kunnen dienen voor eventuele regeringsverklaringen in deze entiteiten. De Franstalige socialisten en groenen, die samen geen meerderheid hebben, vragen de parlementsleden om tegen dinsdag mee te delen of ze “de vorming van een regering” willen steunen op basis van dit project van “sociale en ecologische transitie”.

Voor de opmaak van de documenten hebben de PS en Ecolo geput uit de vele gesprekken die ze de voorbije weken hebben gevoerd met het middenveld in het Franstalige landsgedeelte. Beide partijen menen dat “onze democratie zichzelf nieuwe methodes moet geven” om te vermijden dat “de instellingen aan de ene kant en de burgers aan de andere kant” staan. De methode moet zorgen voor “een gedeeld belang om vooruitgang te boeken naar een samenleving die voor iedereen een plaats heeft en een toekomst voor toekomstige generaties biedt”.

De oefening moet volgens de PS en Ecolo structureel worden. De twee partijen willen dat de volgende regering alle spelers betrekt bij de projecten die ze gaat ondernemen. Daarom moet het sociaal overleg nieuwe leven worden ingeblazen, de contacten met het middenveld moeten intenser worden en er moeten mechanismen voor burgerparticipatie ingevoerd worden tijdens de legislatuur.

Broeikasgassen

Eén van de inhoudelijke blikvangers: een indijking van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030. Het Marshallplan wordt opgevolgd door een “plan voor sociale en ecologische transitie” dat voor “duizenden kwaliteitsvolle jobs” en een economische relance moet zorgen. Daarbij hoort ook de uitbouw van een kringloopeconomie. Concreet willen de PS en Ecolo onder meer 250.000 woningen isoleren, het aandeel van de hernieuwbare energie tegen 2050 optrekken tot de volle 100 procent.

Ook werkgelegenheid staat bovenaan de agenda. De socialisten en groenen willen “gigahubs” tot leven wekken om de Waalse jongeren op te leiden. Volgens het roodgroene projet moet de regering volop investeren in “de jobs van de toekomst”. In de strijd tegen armoede en ongelijkheid beloven de twee partijen nieuwe energiezuinige en financieel toegankelijke sociale woningen. Op vlak van gezondheidszorg zetten ze in op een beter aanbod aan eerstelijnszorg en het preventiebeleid. Het mobiliteitsbeleid moet “fundamenteel hervormd” worden, met massale investeringen in openbaar vervoer en een verbod op de aanleg van nieuwe weginfrastructuur.

Ethische commissie

Daarnaast willen PS en Ecolo ook gaan voor de oprichting van een “deontologische en ethische commissie”. De regering wil zich engageren voor een depolitisering bij aanwervingen, een veralgemening van de integrale decumul en een hervorming van de vertrekvergoedingen voor parlementsleden.

Om budgettaire manoeuvreerruimte te scheppen, stellen beide partijen voor dat de regering “de Europese begrotingsregels verbuigt ten gunste van investeringen, door die buiten de berekening van het budgettaire saldo te houden”. Daarnaast moet de nieuwe regering werk maken van de overname van de registratierechten en de erfenisrechten, waarvan de diensten momenteel nog verzekerd worden door de federale FOD Financiën.