© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

© Guido Custers

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

E.H. Arthur, Tuur Janssen: 70 jaar priester

Op zondag 30 juni werd E.H. Tuur Janssen in Bree centrum gevierd met zijn platina priesterschap. Talrijke aanwezige leden van verenigingen waarvan hij proost is, kwamen meevieren.

Guido Custers

E.H. Tuur Janssen, 94 jaar, jong van geest en altijd actief …

Tuur werd priester gewijd op 3 juni 1949. Op de dag van zijn 24ste verjaardag. Na een loopbaan als priester-leraar en als legeraalmoezenier ging Tuur in 1989 op rust, zoals men dat noemt om zich daarna volop te wijden aan een werk als aalmoezenier van talrijke Breese verenigingen.

Tijdens de plechtige eucharistieviering waren er optredens van twee van deze verenigingen: de koninklijke harmonie Sint-Michiel en de Koninklijke Breese Turnkring. De lezingen werden verzorgd door leden van OKRA, NEOS en Markant. Verder waren er vertegenwoordigers van de welzijnscampus Gerkenberg en van het rusthuis De Voorzienigheid uit Bocholt, twee campussen waar E.H. Janssen wekelijks aanwezig is om de eucharistie op te dragen.

De plechtige eucharistieviering werd opgedragen in concelebratie met alle priesters die in Bree actief zijn. Het Bisdom werd vertegenwoordigd door E.H. Bart Coenegrachts, de vorige deken van Bree, en momenteel bisschoppelijk vicaris. Er waren uiteraard meer aanwezigen dan de kapel van het stadhuis aankon. Vandaar dat er een groot scherm voorzien werd in de patio van het stadhuis, waarop de eucharistieviering gevolgd kon worden.

Aan het einde van de viering nam burgemeester Liesbeth Van der Auwera het woord om E.H. Janssen te danken voor alles wat hij voor Bree betekende, om hem van harte te feliciteren namens het voltallige stadsbestuur en vooral om - als oud-scout - een zichtbaar ontroerde jubilaris nog veel jaren toe te wensen.

Na de viering werden de aanwezigen uitgenodigd op een receptie, aangeboden door het stadsbestuur. Op vraag van Tuur werd het geen stijve bedoening waarbij men 'in het rijtje kwam aanschuiven om te feliciteren". E.H. Janssen riep iedereen op om gezellig rond de tafeltjes bij de frisse pint bij te praten, zodat hij zelf zich van groepje naar groepje kon verplaatsen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio