© Photo News

Bart De Wever: “Te veel onduidelijkheid op federaal vlak om al te starten met Vlaamse formatiegesprekken”

N-VA betreurt dat geen enkele andere Vlaamse partij een inhoudelijk gesprek wil aangaan met Vlaams Belang. Dat getuigt volgens de Vlaams-nationalisten van “weinig respect voor het oordeel van de Vlaamse kiezer”, zo staat in een mededeling na afloop van het partijbestuur. In die mededeling bevestigt de partij ook dat er nog geen formele formatie wordt opgestart omwille van de onduidelijkheid op federaal niveau.

pl

Vlaams informateur Bart De Wever drukt dus de pauzeknop in tot er meer duidelijkheid is op de federale regeringsvorming. “Uit elk gesprek met iedere partij bleek hoe zwaar de federale toestand als een slagschaduw over de Vlaamse formatie hangt. Elke partij wenst meer zekerheid over hoe de federale formatie verder kan verlopen in functie van het vertrouwen dat men moet stellen in een mogelijke Vlaamse coalitie”, zo zei De Wever maandag.

Het partijbestuur van N-VA stuurde na afloop ook een mededeling met drie conclusies. Zo herhaalt de partij haar kritiek op de samenvallende verkiezingen. “Geen enkel ander federaal land doet het op deze manier. Vandaag blijkt hoezeer dit terecht was want de al zeer moeilijke optelsom die België is, wordt nu nog complexer”. Volgens de partij zijn de regeringsvormingen daardoor de facto aan elkaar gekoppeld. “Elke Vlaamse partij vraagt duidelijkheid over wat er federaal staat te gebeuren. Dat bemoeilijkt de Vlaamse regeringsvorming”, luidt het.

“Lijkt alsof PS en Ecolo de grootste Vlaamse partij zelfs geen gesprek meer waardig achten”

Daarnaast hekelt N-VA ook opnieuw de weigering van PS om op federaal niveau aan tafel te gaan zitten. Volgens de N-VA weigeren de Franstalige socialisten elk gesprek “formeel of informeel”. “Het lijkt alsof de PS, maar ook Ecolo, de grootste Vlaamse partij zelfs geen gesprek meer waardig acht. Dit zijn nochtans de partijen die beweren hoog op te lopen met het belang van België. De N-VA wil een dialoog over het confederalisme en over een beleid dat antwoord biedt op de verzuchtingen van de Vlaamse kiezer. Om problemen op te lossen moet je immers minstens eerst praten met elkaar”, klinkt het.

Dat verschillende Vlaamse partijen intussen een federale regering zonder Vlaamse meerderheid niet uitsluiten, is de N-VA ook een doorn in het oog. De N-VA heeft die piste altijd als een “majeur probleem” bestempeld. “Vertrouwen stellen in een Vlaamse regeringsvorming met de dreiging van een anti-Vlaamse federale regering is voor de N-VA onbespreekbaar”, klinkt het.

Vlaams Belang

Dat diezelfde partijen ook niet met het Vlaams Belang aan tafel willen voor een inhoudelijk gesprek, is de N-VA nog extra doorn in het oog. “Dit terwijl extreem-links eerder wél toetrad tot lokale coalities en door de PS gesmeekt wordt om de Waalse regering te vervoegen. De N-VA betreurt dat op deze manier weinig respect wordt getoond voor het oordeel van de Vlaamse kiezer”.

Groen: “Niet het moment om in vakantiemodus te gaan”

Groen reageert kritisch op de beslissing van De Wever. “Het is niet het moment om op Vlaams of federaal niveau in vakantiemodus te gaan”, klinkt het. “Bart De Wever zou zijn tijd beter benutten door met andere partijen dan het Vlaams Belang te spreken”. Groen blijft beschikbaar voor gesprekken op beide niveaus, maar wil wel dat De Wever klaarheid schept of hij Groen op Vlaams niveau nog ziet als een gesprekspartner.

“De grote uitdagingen voor de verkiezingen, zowel op socio-economisch als op klimaatvlak, zijn nog steeds dezelfde na de verkiezingen. Het heeft nu geen zin om bij de Vlaamse of federale onderhandelingen in vakantiemodus te gaan”, zegt de partijwoordvoerder van Groen.

Liesbeth Homans mag ziekenhuis verlaten

De huidige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) neemt vandaag officieel ontslag om aan de slag te gaan op Europees niveau. Zijn partijgenote, Vlaams minister Liesbeth Homans, die vorige week met hartklachten in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft maandag het ziekenhuis mogen verlaten. Dat betekent dat Homans dinsdag bij de koning de eed kan afleggen als nieuwe minister-president. De 46-jarige Homans wordt dan de eerste vrouwelijke Vlaamse minister-president.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Meer over Bart De Wever