© Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg zet schouders onder het project ‘Zin in leren, Zin in leven!’

Met het project ZILL wil campus vrije basisschool ‘t Oogappeltje inzetten op de talenten van alle kinderen. Voor kinderen met een beperking of in kansarmoede moeten ze een tandje bijsteken om deze maximaal te kunnen bereiken. Hiervoor is soms een andere insteek nodig, ander (ortho)didactisch materiaal om hen maximaal te laten participeren in de school zodat ook zij ‘Zin in leren, Zin in leven!’ krijgen.

Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg

Sommige kinderen ontwikkelen opvallend anders dan we verwachten. Ze roepen daarbij heel specifieke zorgvragen op. Zo zijn er kinderen die bijvoorbeeld opvallend snel, traag, teruggetrokken, gevoelig… zijn. Het verbreden van hun zorg om tegemoet te komen aan deze specifieke zorgvragen en om zo te kunnen vermijden dat kinderen ontwikkelings-bedreigd raken is dan ook nodig.

Via de aankoop van specifieker (ortho)didactisch materiaal willen ze extra aandacht geven aan de socio-emotionele en muzische ontwikkeling van de kinderen. Met snoezelmateriaal richten ze een kamer in om kinderen tot rust te laten komen en waar ontmoeting met anderen mogelijk is. Er is ruimte om kinderen zintuiglijke prikkels aan te bieden en hen op die manier andere vaardigheden aan te bieden. Daarnaast wil men met de aankoop van muziekpanelen kinderen met een visuele beperking uitdagen om op onderzoek te gaan en te experimenteren met geluiden. Via de muziekpanelen kunnen kinderen in kansarmoede in contact komen met muzische vaardigheden en is er een uitbreidingspakket rond taalgevoeligheid mogelijk. Tenslotte wil men met de hulp van tweezitfietsen de mobiliteit van enkele leerlingen bevorderen. De fietsen bieden hen de mogelijkheid om mee te participeren met de klasgroep, bijvoorbeeld voor de LO-lessen.

De middelen van Een Hart voor Limburg worden gebruikt voor de aankoop van snoezelmateriaal, twee muziekplaten voor buiten en tweezitfietsen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio